HardlopenRecent publiceerden onderzoekers van de universiteit Stanford resultaten van hun tamelijk langlopend onderzoek naar de (positieve) effecten van lichaamsbeweging, in het bijzonder joggen.

Het onderzoek nam ongeveer twintig jaar in beslag en betrof 500 personen die bij de start van het onderzoek 50 jaar of ouder waren. 284 van hen liepen regelmatig (gemiddeld 4 uur per week) hard. De overige 156 vormden de controlegroep van gezonde mensen die niet aan hardlopen deden.

Na twintig jaar bleek 15% van de regelmatige hardlopers te zijn overleden, tegenover het dubbele percentage van 34% in de controlegroep.
Volgens de coördinator van het onderzoek is lichaamsbeweging hèt middel tegen veroudering. Hij stelt dat de gezondheidsbevorderende effecten van regelmatig bewegen veel verder reiken dan ooit gedacht. Lichamelijke achteruitgang, die normaal gesproken gepaard gaat met ouder worden, wordt door bewegen uitgesteld, zo stelt de onderzoeker, evenals dood door hart- en vaataandoeningen, suikerziekte en neurologische stoornissen.

(Sciencedaily)