Hoe bepaal je de onderwijsbehoeftes van je kind?

Sinds 1 augustus 2014 is het passend onderwijs ingevoerd. Hiermee wordt bedoeld dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die rekening houdt met hun beperking, maar die ook uitgaat van hun kwaliteiten en mogelijkheden. Hierdoor wordt het lesgeven voor leerkrachten extra intensief. Dit heeft gevolgen voor alle kinderen in de klas. Daarom is het belangrijk om per kind de onderwijsbehoeften in kaart te brengen, zodat er gerichter onderwijs gegeven kan worden.

KindPsychologisch onderzoek
Tegenwoordig worden kinderen steeds vaker psychologisch onderzocht. Dit kan wanneer er
sprake is van een leer- of gedragsprobleem. Maar ook kan het erg zinvol zijn om onderzoek uit te voeren om onderwijsbehoeftes te bepalen. Zo ontstaat er een beter inzicht in de sterke kanten van het kind. Dit kan gedaan worden aan de hand van een intelligentieonderzoek en daarnaast te bekijken op welke manier het kind het beste informatie verwerkt en onthoudt en dus het maximale uit zichzelf kan halen.

Inzicht in de sterke kanten van je kind
Uit het onderzoek komt naar voren wat de sterke kanten zijn van het kind en welke vaardigheden nog minder sterk ontwikkeld zijn. Ook wordt gekeken op welke manier de minder sterke kanten gecompenseerd kunnen worden. Op deze manier kan bepaald worden hoe het kind het beste tot zijn recht kan komen in de klas. Als de onderwijsbehoeftes goed in kaart zijn gebracht, kunnen ouders en leerkrachten het kind beter begrijpen en op deze behoeftes inspelen. Ook wordt het kind zelf bewust van zijn of haar sterke kanten en leert deze toepassen in allerlei situaties.

Begeleiding bij het inzetten van de sterke kanten
Alleen al het inzicht in eigen sterkten, zal een kind helpen om het maximale uit zichzelf te halen. Wanneer er meer tools of handreikingen nodig zijn, kunnen kinderen in begeleiding komen op de praktijk. Tijdens de begeleiding zullen ze strategieën leren die toepasbaar zijn op school. Dit sluit uiteraard aan bij de sterke kanten van het kind. We kijken naar een benadering die oplossingsgericht is. Dus niet: ‘wat lukt niet’ maar juist ‘wat lukt wel, en hoe bereik je dat?’ Dit ga je samen met het kind uitzoeken door te brainstormen en het kind te laten ervaren welke strategie het beste werkt.

Mirthe Booyink, MSc.
Kinderpsycholoog MiCare Amersfoort

‘Delete cyberpesten’

appVanaf juni 2014 kun je via de Google Playstore de #DeleteCyberbullying-app binnenhalen. Deze bevat een interactieve quiz voor leerlingen, ouders en leerkrachten over cyberpesten. Het doel is de gebruiker tips en advies te geven en waar nodig door te verwijzen naar verschillende hulporganisaties. De app biedt daarnaast de mogelijkheid om direct contact op te nemen met een van de hulporganisaties.

Door middel van één druk op de knop kan men via de app in contact komen met hulporganisaties, zoals Pestweb, de Kindertelefoon, Mijn Kind Online en andere organisaties. De app bevat onder andere een video over cyberpesten.

Overgewicht aanpakken begint al op jonge leeftijd

Peuters kunnen de kans op overgewicht op latere leeftijd verlagen via hun ouders. Zij zouden ervoor moeten waken dat hun kindje niet teveel suikers binnenkrijgt via gezoet drinken. Dat zegt onderzoekers van de GGD Midden-Nederland naar aanleiding van de Gezondheidsmonitor onder 0- tot 4-jarigen.

peuterEén op de drie peuters krijgt minstens driemaal per dag een zoet drankje. Daarbij kun je denken aan diksap, appelsap, thee met suiker. Daardoor krijgen ze teveel suikers binnen en stijgt de kans op overgewicht op latere leeftijd. Het is beter om te kiezen voor fruit als gezond tussendoortje. Toch eet bijna 30% van de kleine kinderen dit niet dagelijks.

Al in de zuigelingentijd kun je een kind beschermen tegen overgewicht door het geven van borstvoeding. Hoe langer de borstvoeding wordt gegeven, hoe minder overgewicht op latere leeftijd.
Uit de gezondheidsmonitor blijkt ook dat bijna alle ouders zorgen hebben over de opvoeding. Die zorgen zijn er vooral in periodes waarin het kind zich flink ontwikkelt. Bij één op de zeven kinderen weten de ouders niet dat ze dan bij vragen een beroep kunnen doen op het consultatiebureau, of het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Kijk op www.GGDAtlas.nl voor meer resultaten uit dit onderzoek.

(Bron: GGD Midden Nederland, foto: Flickr imcountingufoz)

Cannabis: veroorzaker van veel problemen

Jongeren die veel gedragsproblemen laten zien blijken op latere leeftijd dikwijls cannabis te gebruiken. En dan is er een groep van kwetsbare pubers die door het gebruik van cannabis psychosen ontwikkelt. Promotieonderzoek van Merel Grifftih van de RUL laat daarmee zien dat cannabis zowel kan leiden tot problemen als de oorzaak ervan kan vormen.

Griffith11- en 13-jarigen met agressief gedrag blijken enkele jaren later veel vaker cannabis te gebruiken dan hun leeftijdgenoten. Dat geldt niet voor pubers mert angstig of depressief gedrag.
Griffith denkt dat jongeren die op 13- en 16-jarige leeftijd gevoelig zijn voor psychosen cannabis gebruikt als ‘zelfmedicatie’. Bijvoorbeeld om rustiger te worden. Daarnaast vond ze bij alle 16-jarige cannabisgebruikers drie jaar later een grotere kwetsbaarheid voor psychosen, waarbij het niet uitmaakt of ze daarvoor gevoelig waren. Ze denkt dat het gebruik neurobiologische veranderingen veroorzaakt die kunnen leiden tot psychische problemen.
Zij maakte voor haar onderzoek gebruik van gegevens uit het langlopende Groningse TRAILS-onderzoek, waaraan ruim tweeduizend jongeren meewerken.

(Bron: Universiteit Leiden)

Antidepressivagebruik zwangerschap oorzaak van probleem bij baby

Kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap antidepressiva gebruikte kunnen de eerste dagen slaap- en voedingsproblemen krijgen. Deze baby’s hebben ook een verhoogde kans op darm- en longproblemen die doorgaan tot het tweede levensjaar.

Dit is uitgezocht door Peter Ter Horst die op het onderwerp promoveert.
Ongeveer twee procent van alle zwangere vrouwen in Nederland gebruikt antidepressiva. De effecten van deze medicijnen op het ongeboren kind zijn tot nu toe beperkt onderzocht, terwijl de effecten blijkbaar ernstig kunnen zijn.

Bron: persbericht Rijksuniversiteit Groningen, 8 januari 2013

Kind met voedselallergie vaker gepest

Volgens Amerikaanse onderzoekers wordt bijna de helft van de kinderen met een voedselallergie gepest. Een derde gaf aan dat het pesten voedselgerelateerd was. In de meest verontrustende zaken werd eten in hun mond gestopt of naar ze toegegooid. “Dit zijn daden die levensbedreigend kunnen zijn”, zegt Dr. Eyal Shemesh, auteur en universitair docent kindergeneeskunde en psychiatrie aan Mount Sinai Medical Center.

“Als je een pinda-allergie hebt en iemand probeert een pinda in je mond te stoppen kan dit zeer beangstigend zijn.”
Shemesh en zijn collega’s keken naar 251 kinderen met een voedselallergie in de leeftijd van 8 tot 17 jaar. Zowel de kinderen als hun ouders kregen een vragenlijst over pesten. Ongeveer de helft van de ouders wist dat hun kind werd gepest. Kinderen waarvan de ouders op de hoogte waren, voelden zich minder ellendig dan kinderen waarvan de ouders het niet wisten.
“Het kan zijn dat alleen het feit dat iemand het weet al kan helpen”, zegt Shemesh. “Of dat de ouders er iets aan kunnen doen, waardoor kinderen zich sterker voelen.”
Shemesh benadrukt dat ouders van een kind met een voedselallergie hun kind dan ook regelmatig moeten vragen of ze gepest worden met hun allergie. Ook stelt hij dat artsen en scholen waakzaam moeten zijn.

Lees verder: Kind met voedselallergie vaker gepest