Goed leren omgaan met stress kan mensen met ouderdomssuiker helpen. Dat stelt men n.a.v. onderzoek onder 108 mensen met diabetes-type II.

Een deel van hen kreeg informatie over stressgerelateerde problemen, uitleg over de vaardigheden waarmee je stress kunt herkennen en verminderen en training in spierontspanning. Een ander deel, de controlegroep, kreeg geen extra trainingen.

Bij iedereen werden de stressniveaus en het hemoglobine in het bloed regelmatig gemeten. 32% van de mensen die leerde hoe stress te verminderen liet een verbeterd hemoglobinegehalte zien, tegenover 12% van de controlegroep. Veranderingen in hemoglobine betekenen dat men meer grip heeft op kenmerken van de suikerziekte.

(Diabetes Care journal)