Medewerkers

frank.jpgFrank Ruiters studeerde klinische kinder- & jeugd- en onderwijspsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft gewerkt op speciale scholen voor kinderen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Verder werkte hij als onderzoeker/projectleider aan de Rijksuniversiteit van Leiden (LICOR) en voor een studie- en beroepskeuze instelling.
Sinds 2002 is hij verbonden aan een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie, waar zijn taken bestaan uit diagnostiek en behandeling (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie) van verschillende typen problemen.
De weblog psycholoog.net startte hij in 2001 op advies van Adam Curry (curry.com).
E-mail: psycholoog.net@chello.nl.

vera.jpgVera Calmer (1982) is afgestudeerd voor bacheloropleiding psychologie (studiepad Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht). Voordat zij aan deze opleiding begon heeft zij twee jaar Journalistiek gestudeerd waarvoor zij haar propedeuse heeft behaald. Na haar afstuderen heeft zij ruim een half jaar gewerkt bij kinderdagverblijven als kinderleidster. Daarna is zij in de farmaceutische industrie terechtgekomen. De afgelopen vier jaar heeft zij bij een farmaceut en clinical research organisaties (CRO’s) gewerkt als projectmedewerker voor medicijnonderzoeken. Eind 2010 hield zij het voor gezien als projectmedewerker om zich meer met haar passie schrijven bezig te houden.
Sinds kort is zij werkzaam als freelance schrijfster en haar wens is ooit een boek uit te geven. Op dit moment is zij bezig met het schrijven van haar eerste boek, houdt zij een eigen website bij en schrijft zij voor psycholoog.net. Om zichzelf te onderhouden werkt zij bij mediabedrijven voor kleine schrijfwerkzaamheden en gaat zij vanaf januari 2011 werken als ambulant begeleidster voor de organisatie Zonnehuizen. Als ambulant begeleidster ondersteunt zij gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische diagnose.

Feri Kovacs (1964) studeerde psychologie in Nijmegen (1982-1987) en specialiseerde zich in functieleer en met name neuropsychologie. In zijn vervangende dienstplicht werkte hij als onderzoeker in de verslavingszorg in Venlo (1987-1989). Vanaf 1990 werkte hij aan een promotieonderzoek waarbij hij en zijn collega’s een strategietraining hebben ontwikkeld voor mensen met traumatisch hersenletsel (Time Pressure Management). Vanaf 1994 werkt hij als neuropsycholoog in een klein revalidatiecentrum te Leiden. Daar begeleidt en behandelt hij mensen met niet-aangeboren hersenletsel en heeft hij tevens langere tijd mensen met chronische nekpijn (Whiplash) behandeld. Hij heeft een eigen bedrijfje (Pyramid Productions) dat nieuwe computerprogramma’s ontwikkelt voor verbetering van de neuropsychologische diagnostiek en/of cognitieve behandelmethoden. Met een eigen website probeert hij tevens de werking van onze hersenen en met name de effecten van hersenletsel op het dagelijkse leven uit te leggen (www.how-psychology-tests-brain-injury.com).

Younes Ouazzani (1987) studeerde af in de klinische- en gezondheidspsychologie en forensische psychologie aan de UvA. Met parallelle interesse voor psychologie en journalistiek ziet hij de website psycholoog.net als de ideale combinatie van behoeften. Buiten bovenstaande interesses en opleidingen werkt Younes als webredacteur voor Rotterdamlife.com, is hij actief in de stichting Get 2 know me’ waarin de strijd tegen vooroordelen op het gebied van culturele achtergrond, religie en seksuele geaardheden centraal staat en doet hij momenteel onderzoeksstage bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht.

Elvira Smit (1984) heeft haar Master Clinical Neuropsychology behaald in Leiden. Momenteel volgt zij een Master Communicatiewetenschappen aan de UvA, waarbij zij zich met name richt op journalistiek en publieke opinie. Daarnaast geeft zij werkgroeponderwijs aan eerstejaars Psychologiestudenten in Leiden. Haar passie voor het schrijven en haar neuropsychologische achtergrond combineert ze op Psycholoog.net.
E-mail: elvira_smit@hotmail.com

Fred Sterk (1961) studeerde klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens specialiseerde hij zich tot psychotherapeut/gedragstherapeut.
Van 1991 tot 2000 werkte hij als coördinator bij het Ambulatorium, Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Vanaf 1991 werkte hij parttime bij verschillende GGZ-instellingen als psychotherapeut en als docent bij post-doctorale opleidingsinstituten (PAO en RINO).
Sinds 1997 publiceert hij samen met Sjoerd Swaen psychologische zelfhulpboeken bij uitgeverij Kosmos Z&k. Daarnaast is hij medehoofdredacteur van de publieksserie van A-tot GGZ bij uitgeverij Bohn, Stafleu van Loghum.
Hij woont in Scheveningen en heeft een eigen praktijk voor psychotherapie en coaching. Naast individuele coaching geeft hij ook incompany trainingen en lezingen over o.a. persoonlijke effectiviteit, zelfmotivatie en positieve psychologie
E-mail: f.sterk@ziggo.nl

Sjoerd Swaen (1959) studeerde klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens specialiseerde hij zich tot psychotherapeut/gedragstherapeut.
Van 1992 tot 2000 werkte hij als psycholoog en auteur bij het Ambulatorium, Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Vanaf 1993 werkte hij parttime bij Parnassia/PsyQ te Den Haag als psychotherapeut en als docent bij post-doctorale opleidingsinstituten (PAO en RINO).
Sinds 1997 publiceert hij, samen met Fred Sterk, psychologische zelfhulpboeken bij Kosmos Z&k uitgevers. Daarnaast is hij medehoofdredacteur/-auteur van de publieksserie van A-tot GGZ bij uitgeverij Bohn, Stafleu van Loghum.
Hij woont in Scheveningen en werkt daar als zelfstandig gevestigd psychotherapeut. Verder is hij supervisor-leertherapeut voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.
E-mail: s.swaen@ziggo.nl

heidie.jpgHeidie Tops (1983) studeerde af als master kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht. Voordat zij aan de studie psychologie begon, studeerde zij twee jaar sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) in Eindhoven. Op dit moment werkt ze het ROC-Ter AA in Helmond, waar zij studenten met een cluster-4 indicatie begeleidt en handelingsplannen opstelt. Daarnaast fungeert Heidie als aanspreekpunt voor trajectbegeleiders en mentoren en geeft ze adviezen op het gebied van onderwijs en begeleiding.

Bart Verkuil (1980) studeerde Klinische- en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Van 2002 tot 2004 werkte hij als psycholoog bij Parnassia, psycho-medisch centrum, afdeling Haagrand. Naast individuele behandelingen verzorgde hij daar preventieve workshops en trainingen.
Sinds 2004 werkt hij op de Universiteit Leiden aan zijn promotieonderzoek. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de effectiviteit van interventies gericht op piekeren, gezondheidsklachten en werkstress. Daarnaast is hij voor een dag in de week werkzaam bij Ockenburgh Pnt BV, centrum voor Arbeid en Psyche.

Juglen Zwaan (1982) studeerde pedagogiek aan Hogeschool Helicon. Hij heeft altijd al interesse gehad in psychologie, gezondheid en internettechnologie. Deze hobbies heeft hij gecombineerd en is zo tot psycholoog.net gekomen. Sinds 1999 heeft hij zijn eigen internetbedrijf die enkele goedlopende sites beheert. Deze kennis (hosting, scripting & marketing) wordt voor psycholoog.net toegepast.Op dit moment houdt een universitaire masterstudie hem van de straat.
E-mail: juglen@gmail.com

Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de makers, noch de auteurs stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden op deze website.