Beter geheugen met optimale voedingsstatus

Een optimale nutriëntenstatus blijkt van belang voor een goede cognitieve functie.

Bij 104 mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 87 jaar werd de bloedconcentratie van 30 nutriënten bepaald. Er werden geheugentesten uitgevoerd en bij 42 personen werd tevens een MRI-scan van de hersenen gemaakt. Een hoge concentratie van B-vitamines, vooral van vitamine B1, B2, B6, foliumzuur en B12, in het bloedplasma bleek gerelateerd aan een beter geheugen en een groter breinvolume. Dit gold ook voor de vitamines C, D en E en voor omega 3-vetzuren.
Daarentegen werd een hoge concentratie van transvetzuren in verband gebracht met een verminderd cognitief functioneren en een kleiner breinvolume. De aanwezigheid van een depressie bleek de relatie tussen de omega 3-vetzuurconcentratie en het volume van de witte stof in de hersenen te verzwakken.

Diverse nutriënten hebben een substantiële invloed op het geheugen en hersenvolume. De relatie tussen micronutriënten en de cognitie verdient volgens de onderzoekers verder onderzoek.

Bron: Bowman GL, Silbert LC, [..], Quinn JF. Nutrient biomarker patterns, cognitive function, and MRI measures of brain aging. Neurology 2012; 78(4):241-9
Vertaling: Leefbewust.com

Vis eten kan Alzheimer tegengaan

Er is een verband ontdekt tussen het eten van vis en het voorkómen van de ziekte Alzheimer.

Veel mensen lijden helaas aan Alzheimer of andere milde cognitieve verminderingen. Als je bezorgd bent over jouw achteruitgang en de gevestigde wetenschap moet geloven, dan is er niets aan te doen.

Gelukkig is dit niet het hele verhaal en zijn er onderzoekers die op zoek zijn naar manieren om op een natuurlijke manier je brein gezond te houden. Daarbij was al ontdekt dat het eten van blauwe bessen erg gezond werkt en veroudering van de hersenen kan tegengaan. Vitamine D zou ook goed tegen Alzheimer werken.

Nu komt erbij dat simpele veranderingen in je dieet het risico op MCI (mild cognitive impairment) en Alzheimer aanzienlijk kunnen verminderen. Het toevoegen van gebakken of gekookte vis kan de hoeveelheid grijze massa in de hersenen doen toenemen.

Het eten van vis stopt het verschrompelen van de hersenen, waardoor de werking niet verstoord wordt. De hersenen worden daadwerkelijk groter. Dit zijn de conclusies van Dr. Raji en zijn team in de Cardiovasculaire Health Study waarbij 260 individuen cognitief werden onderzocht. De vrijwilligers werd gevraagd naar hun visconsumptie. Vooraf aan het onderzoek werd de hoeveelheid grijze stof vastgesteld en tien jaar later weer, door middel van MRI scans. De conclusie is dat mensen die meer vis hadden gegeten, meer grijze stof hadden in de hersenen. (Bron: Natural News)

Creatine verhoogt IQ

Dat zeggen Australische onderzoekers. Niet alleen verhoogt creatine het IQ, maar het middel verbetert ook het geheugen. Dat blijkt uit proeven met 45 mannelijke studenten, die zes weken lang vijf gram per dag creatine kregen. Met creatine konden ze gemiddeld negen getallen onthouden, tegenover zeven getallen in de controlegroep. Ook hun IQ steeg enkele punten.

Volgens de onderzoekers speelt creatine een grote rol in de energievoorziening van de hersenen. Energiefosfaat zou vooral de rekensnelheid van de hersenen beïnvloeden. Door vlees te eten krijgt men een redelijke hoeveelheid creatine binnen.

(BBC news)

Vandaag de dag zijn we allemaal Einsteins

Waarom zijn onze IQ gemiddelden de laatste tijd omhoog geschoten? Het antwoord kan te maken hebben met voeding ontdekte Rodger Dobson. Maak een 50 jaar oude IQ test en het is waarschijnlijk dat je als een genie uit de bus komt. In feite, een groot deel van de bevolking zal de score “super-intelligent” halen als er testen van een halve eeuw oud worden gebruikt. Als mensen die vandaag de dag een IQ test doen, beoordeeld zouden worden naar de normen die voor hun grootouders gebruikt werden dan zouden 90 procent van deze mensen de score “genie” behalen.

Echter, als de grootouders vandaag de dag getest zouden worden, dan zou het grootste percentage van deze mensen in de categorie “zwakzinnig” vallen, aldus DR. Stephen Ceci, verbonden aan de Cornell University.

De reden is dat per generatie, de gemiddelde IQ met ongeveer 20 punten is toegenomen gedurende de laatste 60 jaar. Deze toename is te zien in wel een dozijn landen waaronder Engeland, de US, Japan, Australië en Nieuw Zeeland. Het waarom is onduidelijk. Genetische factoren, hoger opgeleide ouders, high-tech speelgoed, televisie en computers zijn vaak genoemde oorzaken maar hier is weinig hard bewijs voor. Nieuw onderzoek geeft steun aan het idee dat juiste voeding op vaste tijdstippen verantwoordelijk kan zijn voor de toegenomen intelligentie, waarschijnlijk door het stimuleren van de groei van de hersenen. (bron: News Independent/Health Medical.)

Grotere hoed -> hogere intelligentie?

Onderzoek liet al eens zien dat jonge mensen met grote hersenen en groter schedelvolume beter presteren op cognitieve tests dan mensen met kleinere hersenen. De universiteit in Edinburgh deed nogmaals een onderzoek bij 97 mannen om na te gaan of hetzelfde opgaat voor de oudere mens. Een batterij aan tests werd afgenomen, waaronder de intelligentietest voor volwassenen, de WAIS-III.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het volume van de verschillende hersengebieden inderdaad samenhangt met een bepaald aspect van intelligentie, met name geheugen voor ruimtelijke objecten en manipulatie in de ruimte. Er is geen verband gevonden tussen hoe makkelijk je spreekt en hersenvolume.

Grootte van de hersenen en intelligentie worden gezien als gevolg van gunstige condities tijdens de prenatale ontwikkeling. De omtrekt van het kinderhoofdje hangt onder meer met voeding van de moeder samen.

(Neurology 59: 1691-174)

Bewijs voor gunstige effecten van borstvoeding

Uit Denemarken komt een nieuw bewijs dat borstvoeding positieve effecten heeft op het intelligentievermogen. Niet alleen in de kindertijd, maar ook nog op volwassen leeftijd.

Het Kinsey Institute stelt op basis van hun onderzoek dat er duidelijk hoger wordt gescoord op intelligentietests door volwassenen die als kind tot de leeftijd van 9 maanden aan de borst werden gevoed in vergelijking met zij die flessenmelk kregen. Het verschil kun je verklaren uit het feit dat moedermelk bepaalde onder meer essentiële vetzuren (DHA) bevat. Die hebben een gunstige invloed op de zich ontwikkelende hersenen.

Eerder onderzoek liet zien dat borstvoeding baby’s ook bescherming biedt, waardoor er minder kans is op astma en stoornissen van de ingewanden (colitis).

(United Press International)