‘Menstruatiecyclus beïnvloedt shopgedrag”

Vrouwen besteden meer aandacht aan hun uiterlijk tijdens de vruchtbare fase van hun menstruactiecyclus. Daarbij geven ze in die periode ook meer geld aan kleding.

Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd aan de John Molson School of Business, begin dit jaar gepubliceerd in het Journal of Consumer Psychology. Wetenschapper Gad Saad liet 59 vrouwen gedurende 35 dagen nauwkeurig bij houden hoeveel calorieën ze aten, welke kleren ze aantrokken, wat voor beautyproducten ze gebruikten en welke aankopen ze deden.

In de dagelijkse patronen van de vrouwen zagen de onderzoekers duidelijk de menstruatiecyclus terug. Tussen de 8e en 15e dag, de vruchtbare periode, van de menstruatiecyclus waren de vrouwen het meest met het uiterlijk bezig.
“Bij onze voorouders richtten vrouwen zich tijdens de vruchtbare periode meer op voortplanting, omdat de kans op bevruchting dan het grootst was”, aldus Saad. “Diezelfde lichamelijke en psychologische mechanismen zorgen er nu voor dat vrouwen meer producten aankopen die van belang zijn voor de voortplanting. Producten die hen aantrekkelijker maken voor een partner.”

Tijdens de vruchtbare periode was de calorie-inname
ook beduidend lager. Vrouwen bleken het meeste te eten tijdens de ‘onvruchtbare’ fase van de 16e tot de 28e dag. Volgens Saad is dit ook evolutionair bepaald. “De invloed van de menstruatiecyclus op het gedrag van vrouwen is groter dan ze misschien denken. Het is dan ook belangrijk dat zij zich hier bewust van zijn.”

(Bron: Medical News Today)

Lees meer op Gezondheidsnet.nl:
Vrienden beïnvloeden gewicht

Eenzaamheid slecht voor de gezondheid

Eenzaamheid kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek naar sociale isolatie, eenzaamheid en fysieke gesteldheid.

Bij de participanten tussen de 50 en 68 jaar blijkt er geen verschil te zijn in het aantal gerapporteerde stressvolle levensgebeurtenissen tussen eenzame en niet-eenzame mensen. Opvallend is echter dat de mensen die geclassificeerd zijn als ‘eenzaam’, vaker blijk geven van chronische stress en de stressvolle gebeurtenissen anders beleven dan mensen waarbij geen sprake is van eenzaamheid. Zo voelen eenzame mensen zich in vergelijkbare stress-situaties vaker hulpeloos en bedreigd en zoeken zij minder vaak steun bij anderen.

De onderzoekers benadrukken dat eenzaamheid niet hetzelfde is als alleen zijn. Veel mensen genieten er van om tijd alleen door te brengen. Gevoelens van eenzaamheid kunnen wel negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.
(Current Directions in Psychological Science, augustus 2007; volume 19 issue 4, 187-191)

Deelname aan besluitproces verandert beleving van geluidsoverlast

De Leidse promovendus Eveline Maris ontdekte dat wanneer mensen denken invloed te hebben op het besluitproces rondom geluidsoverlast, zij de herrie als minder erg ervaren.

vliegtuig.jpg

In het door Maris opgezette experiment moesten twee groepen een leestaak doen terwijl zij een zacht (50dB) of een hard (70dB) vliegtuiggeluid hoorden. De eerste groep werd verteld dat de onderzoeker bepaalde welk geluid ze zouden horen terwijl de tweede groep een voorkeur mocht opgeven waarmee zoveel mogelijk rekening zou worden gehouden. Echter, groep 2 kreeg precies hetzelfde geluid te horen als groep 1, er werd dus niks met hun voorkeur gedaan. Na 15 minuten werd gevraagd hoe hinderlijk het geluid was. Wanneer het geluid hard was (70dB) bleek groep 1 – die geen voorkeur mochten aangeven – dit vervelender te vinden dan de mensen in groep 2, ookal was er helemaal geen rekening gehouden met hun voorkeur. Er werd geen verschil gevonden tussen de beoordeling van beide groepen voor het zachtere geluid (50dB).

Uit dit onderzoek komt naar voren dat wanneer mensen worden betrokken bij het besluitproces rondom geluidsoverlast, zij de overlast
als minder erg ervaren. Dit is een belangrijk gegeven omdat veel beleidsmakers geluidsoverlast puur beoordelen op basis van het aantal gemeten decibel. Volgens Maris kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om bewoners rondom Schiphol te betrekken bij besluitingsprocessen, zelfs als niet met al hun wensen rekening kan worden gehouden.

(Journal of the Acoustical Society of America, 121(4), 2000-2010)

Bipolaire stoornis vanaf kindertijd hangt samen met slechtere prognose

Een bipolaire stoornis (beter bekend als manisch depressiviteit) kan zich op verschillende momenten openbaren. Uit recent onderzoek blijkt dat de prognose voor mensen, waarbij vanaf hun kindertijd sprake is van een bipolaire stoornis, slechter is dan bij mensen waarbij de stoornis zich later in hun leven ontwikkelde.

Patiënten met deze slechtere prognose hebben vaker last en ernstiger vormen van manische en depressieve episodes en comorbiditeit (samengaan van stoornissen). Zo blijkt er bij deze groep, naast de bipolariteit, vaker sprake te zijn van angststoornissen en drugsmisbruik.

Aangezien er over de symptomen en ernst en duur van de episodes bij kinderen nog geen consensus is, worden niet veel kinderen met deze stoornis gediagnosticeerd. Gezien de slechtere prognose voor deze groep is het echter van belang om vroegtijdig te kunnen diagnosticeren, zodat een passende behandeling op tijd kan worden gestart, aldus de onderzoekers. (The Journal of Pediatrics, mei 2007)

Vrijwilligerswerk pimpt zelfvertrouwen

Jongeren die aan vrijwilligerswerk doen ondervinden een gunstige verandering in hun zelfvertrouwen. Die eindconclusie komt uit een Amerikaans onderzoek, waarvoor ruim 3.000 jongeren werden geïnterviewd

vrijwilligerswerk.jpgHet richtte zich ook op jongeren die uit gezinnen met een laag inkomen komen. Deze groep kiest weinig voor het doen van vrijwilligerswerk, zo blijkt uit de data. Uit de rapportage over het onderzoek blijkt dat de kans op het halen van een diploma groter wordt als men iets doet voor een ander. Dat zou simpelweg komen door de groei in het gevoel van eigenwaarde of zelfvertrouwen. Jongeren die de kans lopen op gevoelens van hopeloosheid of uitzichtloosheid bouwen niet alleen een sociaal netwerk op, maar werken ook aan sociale vaardigheden en vertrouwen in de ander.
De onderzoekers zien een rol voor de school weggelegd. Een leraar zou de jongere enthousiast kunnen maken voor het doen van taken die neerkomen op vrijwilligerswerk.

(National & Community Service)

Fasen in rouwproces onderzocht

We weten het eigenlijk allemaal al: een rouwproces kent fasen. Daar moet je doorheen, hoe moeilijk ze ook zijn.
Emoties zoals ongeloof, verdriet, woede en depressie zijn hiervoor kenmerkend en acceptatie is de laatste stap. In feite is nooit onderzocht of deze gedachte van een gefaseerd verloop van het rouwen daadwerkelijk bij iedereen voorkomt. Tot nu dan, bij mensen in Connecticut is het rouwproces bestudeerd.

rouwproces.jpgAan het onderzoek deden 233 mensen mee. Na het verlies van een naast familielid werd deze groep twee jaar gevolgd. Anders dan de fasentheorie stelt, bleek ongeloof of ontkenning niet als eerste op de voorgrond te staan. Verdriet bleek over het geheel genomen de meest dominante negatieve emotie en werd op de voet gevolgd door acceptatie.
De acceptatie van het verlies nam gedurende de periode van twee jaar voortdurend toe.
De vijf fasen bereikten hun maximum wel precies in de door de theorie ‘voorgeschreven’ volgorde: ongeloof, verdriet, woede, depressie en acceptatie. Deze piek werd bij alle fasen, behalve acceptatie, al binnen zes maanden bereikt.

Er zijn bij rouwverwerking dus inderdaad normale stages. Daar zou begrip voor moeten bestaan. Wie na zes maanden nog steeds te maken heeft met louter ongeloof, verdriet, woede en/of depressie heeft mogelijk baat bij evaluatie en begeleiding.

(JAMA, 21 februari 2007)