Heilzaam effect van zingen in een koor

Heilzaam effect van zingen in een koor

In een koor zingen kan mensen helpen die te maken hebben met psychische of psychiatrische problematiek. Door deze zangactiviteit verbetert de stemming. Daarnaast nemen het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen toe, zo blijkt uit onderzoek door de universiteit East Anglia.

Deze universiteit evalueerde de effecten van zingen in een koor bij de koorleden. Het koor werd in 2005 opgericht uit cliënten van een psychiatrisch ziekenhuis. Deze leden geven aan dat het helpt dat koorleden naar elkaar omkijken en elkaar steunen, wat het vertrouwen in de ander en in zichzelf versterkt.
De onderzoekers beamen op basis van het zes maanden volgen van twintig koorleden dat het samen zingen echt helpt, zodat mensen met psychiatrische problematiek beter opgewassen zijn tegen dagelijkse stress en frustraties. Het beter leren ademhalen bij het zingen verlaagt stressniveaus.

De drempel om lid te worden van een koor is laag en de kosten zijn gering, terwijl de opbrengsten voor de mentale gezondheid goud waard zijn.

Wat is depressie?

Het woord ‘depressie’ is inmiddels een bekend begrip. Ik wil daarom niet uit gaan leggen wat het betekent volgens de officiële maatstaven of hoe het in onze samenleving terugkomt, maar ingaan op een eigen visie omtrent deze heftige gevoelens. Deze visie heb ik ontwikkeld tijdens mijn werk als psycholoog in de afgelopen jaren en ik hoop op deze manier meer mensen te kunnen bereiken en helpen wanneer ze hierin vast zitten.

depressieIk zie depressie als een zeer heftige ervaring waarbij alle gevoelens als het ware worden onderdrukt. We voelen ons allemaal weleens down, maar wanneer je je depressief voelt blijft dit steeds zo. Je voelt je neerslachtig, het is moeilijk om op te staan ’s ochtends, het gevoel van uitzichtloosheid en zinloosheid treedt steeds meer op de voorgrond. Alle gevoelens die ons tot mens maken en waarvan we tot leven komen (bang, blij, boos, verdrietig) komen niet meer naar boven, maar blijven ondergedompeld. Het wordt hierdoor steeds moeilijker om nog zin in het leven te hebben en dit kan uiteindelijk zelfs leiden tot zelfmoord. Wat kun je doen?

Depressie is een symptoom van een diepere laag die niet gevoeld kan of wil worden. Omdat de gevoelens niet meer worden ervaren en daardoor het leven uitzichtloos wordt, is het zaak om weer met die gevoelens in contact te komen. Dit is een zwaar proces wat erg veel van iemand kan vragen en moet gebeuren in een veilige en steunende omgeving. De hulp van een professional, zoals een psycholoog, is dan onontbeerlijk.
Er zitten vaak heftige gevoelens achter die niet zonder reden naar de achtergrond worden geduwd. Door met respect voor zowel de afweer ertegen als voor de gevoelens zelf te werk te gaan, kan er beetje bij beetje weer contact worden gemaakt met de eigen belevingswereld. Hierdoor voel je het leven als het ware langzaamaan weer terugstromen in je ervaringen.

Er zijn helaas geen kant-en-klare tips die je kunnen helpen van een diepe depressie af te komen. Het belangrijkste advies dat ik kan geven is: Blijf er niet mee zitten en zoek contact. Zeker met vrienden en/of familie, maar ook met een professional zoals een psycholoog. Deze kan je helpen om op jouw tempo en jouw manier in contact te komen met wat er onder de depressie ligt en je helpen weer van het leven te kunnen genieten. Zorg ervoor dat je iemand vindt waarmee je echt een klik hebt, anders gaat het niet werken. Elke psycholoog is en werkt weer anders, dus ga gerust rondshoppen tot je iemand hebt gevonden waar je je goed bij voelt. Je zult merken dat alleen het contact met hem of haar al helend is.

Geschreven door: Online studentenpsycholoog Dea Boom van psychologenpraktijkboom.nl

Tai chi helpt tegen depressie

De beste manier om te voorkomen dat ouderen depressief worden, is hen te introduceren in de wereld van tai chi, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.

Eén keer per week een reeks tai chi oefeningen, gebaseerd op de eeuwenoude Chinese vechtssport tai chi, kan een depressie verlichten, energieniveaus verhogen en zelfs je geheugen verbeteren.
Zestigplussers, zeker degenen die in verzorgingstehuizen leven, lopen zes keer meer kans op een depressie dan andere ouderen. Medicatie kan slechts een derde van de patiënten helpen, aldus psychiaters. Maar een wekelijkse sessie bewegingen gebaseerd op een afgezwakte westerse versie van deze vechtssport gedurende tien weken kan een duidelijk verschil maken. De resultaten van het onderzoek tonen een duidelijke daling in de symptomen van depressiviteit. Professor Helen Lavretsky: “Dit is de eerste studie die de voordelen van tai chi bewijst op vlak van depressie.”

Door: Franca van Dalen
Bronnen: Science Daily
Lees meer op Gezondheids.net:
Tai chi helpt tegen depressie

Opnieuw gevonden effect van zonlicht op humeur

Nieuw onderzoek laat een verband zien tussen de tijd die je buiten door brengt en het hebben van een positieve stemming.

zonlichtHet gaat om een verkennend onderzoek bij twintig personen door de Zayed Universiteit. Er zouden nog meer mensen in onderzoek betrokken moeten worden om met nog meer zekerheid uitspraken te kunnen doen, maar vermoed wordt dat de vitamine D-status de verklaring vormt voor de bevindingen.
Van een groep van honderd personen selecteerde men er 20 bij wie het vitamine D-gehalte laag lag. Deze personen werden vervolgens aangemoedigd om zoveel mogelijk tijd in de zon door te brengen. Uit de data bleek dat zij die de meeste zon hadden opgevangen de grootste verbetering in de stemming lieten zien.
Deze resultaten bevestigen wat dr. Michael Terman van de Columbia University heeft gezegd over het verband tussen uv-stralen op de huid (voor de aanmaak van vitamine D) en een antidepressief effect. Daarnaast kan nog een andere factor een rol spelen.
De antidepressieve werking heeft ook te maken met het zichtbare deel van zonlicht, dat opgevangen wordt door het retina in het oog.

Dit nieuwe onderzoek is niet het eerste dat een verband aan het licht brengt tussen vitamine D en de stemming. In 2006 stelde men al vast dat bij ouderen een relatie bestaat tussen tekort aan vitamine D en negatief gestemd zijn.
Onlangs constateerde de universiteit in Chicago dat door het slikken van capsules met vitamine D de stemming verbeterde van vrouwen die te maken hebben met diabetes type 2.

(Bronnen: ncbi.nlm.nih.gov, foto van Emilian Robert Vicol)

Acupunctuur goed inzetbaar bij depressie

Mensen die last hebben van depressieve klachten hebben baat hebben bij acupunctuur. Deze Chinese geneeswijze kan bijvoorbeeld ingezet worden als aanvulling op gangbare antidepressiva, of als alterntief. Deze conclusies volgen uit een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek door de universiteit van York.

acupOnderzoekers stelden vast drie maanden na start van acupunctuurbehandeling dat één op de drie mensen met een depressieve stoornis een sterke vermindering van klachten rapporteerde. Bij de groep die niet behandeld werd, nam bij één op de vijf de klachten af.
Voor mensen met een depressie die nog niet helemaal voldoende hebben aan gangbare medicatie kunnen de medicamenteuze behandeling aanvullen met acupunctuur. Dat zegt de coördinator van het onderzoeksteam. Eerder onderzoek naar het effect van acupunctuur op depressieve klachten zou deze behandeling niet hebben vergeleken met het effect van andere behandelopties. Of het ging om te kleinschalige onderzoeken.

In dit geval betrof het onderzoek 755 mensen met een relatief ernstige depressie. Ze werden over twee groepen verdeeld. 303 personen ondergingen twaalf weken lang een acupunctuurbehandeling en evenveel mensen kregen de standaardbehandeling met counselingsgesprekken. De rest werd verder niet behandeld en ging verder met inname van medicatie (behandeling via de huisarts).
Ongeveer 70% personen van de totale groep namen overigens antidepressiva in en gingen daarmee vanzelfsprekend door.
De mensen die acupunctuur of gesprekken kregen merkten de meeste verbeteringen op.
Onduidelijk is voor welke personen acupunctuur geschikt kan zijn. Acupunctuur is in elk geval geen vervanging voor medicatie, zo is de stelling.

De patiënten kregen gemiddeld tien acupunctuursessies die even effectief bleken te zijn als negen counselingsgesprekken, zowel na drie als na twaalf maanden. Acupunctuur en counseling waren beiden significant effectiever dan alleen de gebruikelijke zorg.

Bron: PLOS Medicine, online 24 september 2013

Ook afwijkingen in hersenen na depressie

HersenenMensen die een depressie hebben gehad, onthouden positieve informatie minder goed dan gezonde personen. Negatieve informatie onthouden ze juist beter. Ook na herstel vertonen de hersenen van voormalig depressieven nog afwijkingen

Dat ontdekte Jennifer Fee Arnold tijdens haar promotieonderzoek aan het UMC St Radboud. De afwijkingen zien we in zowel in de amygdala (het emotiegebied) als in de prefrontale cortex.

Elk jaar krijgt 6 procent van de Nederlandse bevolking last van een depressie. Het is daarmee een van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. De kans om een depressie te ontwikkelen is best groot, vertelt Arnold. “Als vrouw heb je zo’n 23 procent kans om ooit in je leven een depressie te krijgen en als man rond de 13 procent. Na een depressie is de kans op terugval zo’n 30 procent, na een tweede depressie 75 procent en na een derde zelfs 90 procent! Goede therapie is daarom erg belangrijk.”
Arnold voerde gedrags- en hersenonderzoek uit bij gezonde proefpersonen en voormalig depressieve patiënten. Uit het gedragsonderzoek bleek dat de emotionele lading van woorden invloed heeft op de verwerking van deze woorden, vooral als de deelnemers in een sombere stemming waren konden ze gemakkelijker negatieve woorden verwerken. Verrassend genoeg gold dit niet bij een vrolijke stemming en positieve woorden.

Met behulp van een functionele MRI-scan werd duidelijk dat de hersenen van de voormalig depressieve patiënten anders werkten dat de gezonde proefpersonen. Andere hersengebieden bleken actief en ook de structuur van de hersenen was anders. Vooral in de prefrontale cortex en de amygdala. Juist die amygdala is volgens Arnold actief en vergroot tijdens een depressie.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat depressie hardnekkig is. Vooral het feit dat de voormalige depressieve proefpersonen moeite hebben met de verwerking van positieve informatie is opvallend. Arnold: “Met positiviteitstraining kunnen we hopelijk deze vicieuze cirkel doorbreken en de kans op terugval verminderen.”

Bron: UMC St Radboud
Lees meer op Gezondheids.net:
‘Niets lusten zit in de genen’