Optimisme help bij bescherming tegen hartproblemen

Recent onderzoek heeft aangetoond dat optimistische en vrolijke mensen waarschijnlijk minder risico hebben op hartproblemen.

Uit een Harvard onderzoek blijkt dat gelukkige en optimistische mensen een lager risico op hart- en vaatziekten hebben en minder kans op een beroerte. De wetenschappers analyseerden meer dan 200 studies.
Hoewel sommige mensen van nature gezonder zijn, verlaagt een gevoel van welbevinden risicofactoren als een hoge bloeddruk en cholesterol. Het risico op ziekte was 50 procent lager bij de meest optimistische mensen. Onafhankelijk van de leeftijd, sociaal economische status, rookgedrag en lichaamsgewicht. Ook tevredenheid met het leven en geluk hadden een positieve invloed op de gezondheid van het hart.

Onderzoeker Julia Boehm benadrukt dat het hier om een verband gaat en dat het onderzoek niet bewijst dat welbevinden beschermt tegen hartziekten. Daarbij is het natuurlijk lastig om geluk te meten. Eerdere onderzoeken naar een verband tussen stemming en hartziekten keken vooral naar stress en angst in plaats van positieve gevoelens.

Gelukkige, optimistische mensen hebben een lager risico op hart- en vaatziekten en minder kans op een beroerte zo blijkt uit Harvard onderzoek. De wetenschappers komen tot deze conclusie door meer dan 200 studies op dit gebied te analyseren.

Hoewel sommige mensen van nature gezonder zijn, verlaagt een gevoel van welbevinden risicofactoren als een hoge bloeddruk en cholesterol. Het risico op ziekte was 50 procent lager bij de meest optimistische mensen, onafhankelijk van de leeftijd, sociaal economische status, rookgedrag en lichaamsgewicht. Ook tevredenheid met het leven en geluk hadden een positieve invloed op de gezondheid van het hart.

Onderzoeker Julia Boehm benadrukt dat het hier om een verband gaat en dat het onderzoek niet bewijst dat welbevinden beschermt tegen hartziekten, het is natuurlijk lastig om geluk te meten. Eerdere onderzoeken naar een verband tussen stemming en hartziekten keken vooral naar stress en angst in plaats van positieve gevoelens. Het onderzoek is gepubliceerd in Psychological Bulletin. (Bron: BBC)

Depressie verhoogt kans op hartaanval

Ouderen met langdurig bestaande depressieve klachten hebben twee keer zo veel kans om een hartaanval te krijgen als niet-depressieve ouderen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van psychiater M.A. Bremmer.

Huisartsen zouden volgens Bremmer meer oog moeten hebben voor de lichamelijke functioneren van depressieve oudere patiënten, ook al mankeert er op het eerste gezicht weinig. Bremmer ontdekte dat depressieve ouderen ook twee keer zo vaak last hebben van een overactief afweersysteem, dat dementie zou kunnen veroorzaken. Of dit een direct gevolg is van de depressie is niet bekend.
Ongeveer vijftien procent van de 60-plussers kampt met een depressie. Een op de vijf ouderen heeft een aandoening aan het hart.
Aan het onderzoek onder 55-plussers deden ruim 2.400 mensen mee. Zij deden mee aan een langlopend bevolkingsonderzoek (Longitudinal Aging Study Amsterdam).
Dit is het niet het eerste onderzoek dat een link legt tussen depressie en hartproblemen. Depressie en hartziekten komen vaak samen voor. Eerst dacht men dat de depressiviteit het gevolg was van de impact die een hartinfarct kan hebben, maar epidemiologisch onderzoek laat zien dat depressie ook vooraf kan gaan aan een hartinfarct.

(VU medisch centrum)

Yoga kan hartpatiënt helpen

Door de ontspannende werking op de bloedvaten kunnen yoga en meditatie mensen met hart- en vaatziekten ten goede komen. Dat komt naar voren uit een Amerikaans onderzoek, dat gepresenteerd is tijdens een bijeenkomst van de Amerikaanse Hartstichting (AHA).Chronische stress verdubbelt de kans op problemen met hart en bloedvaten, zoals hartaanvallen. Stressvermindering verlaagt dus die kans, maar tot nu toe is nog weinig bekend over het werkingsmechanisme van deze techniek.YogaEen team van de onderzoeksafdeling van de universiteit in Bridgeport deed daarom een verkennend, kleinschalig onderzoek.

33 proefpersonen (met een gemiddelde leeftijd van 55) kregen gedurende zes weken elke week een sessie van anderhalf uur yoga. Een deel daarvan werd besteed aan ontspanningstechnieken. Ze moesten de geleerde oefeningen ook thuis toepassen.

Aan het begin van die training maten de onderzoekers allerlei indicatoren van de algemene gezondheid, zoals hartslag, bloeddruk en de vernauwing in bloedvaten.

Men constateerde aan het eind van het onderzoek een statistisch significante verbetering van de bloeddruk en hartslag. Zelfs de hoeveelheid lichaamsvet (BMI) was behoorlijk afgenomen.

Was bij het begin de gemiddelde bloeddruk 130/79 mmHg, na de training was die 125/74 mmHg. Statistische analyse laat zien dat dit verschil significant is. Normale waarden voor de bloeddruk zijn overigens: 120/80 mmHg. De gemiddelde hartslag nam met 9 slagen per minuut af.

Bij de 30% van de onderzochte personen bij wie hartklachten voorkwamen, was het vermogen waarmee bloedvaten zich konden verwijden significant verbeterd na afloop van training.Omdat het onderzoek een verkennend karakter had, raadt men nu een grootschaliger onderzoek aan om te kijken of dezelfde positieve uitkomsten van yoga dan nog een keer gevonden worden.

Waarschijnlijk is het gunstig gemeten effect van yoga toe te schrijven aan lichaamsbeweging. Er zijn inmiddels veel onderzoeken die laten zien dat elke vorm van bewegen het zuurstofgebruik optimaliseert en daarmee ook het bloedvatensysteem goed doet.

(American Heart Association’s Scientific Sessions 2004)

Pinda’s eten is goed voor het hart

Iedere dag wat pinda’s eten is geen slecht idee, als we afgaan op onderzoek door Mattes van de Amerikaanse Purdue Universiteit. Hij toonde aan dat regelmatig pinda’s eten de kans op hart- en vaatziekten helpt verlagen, zonder dat er sprake is van gewichtstoename. Dat gezonde effect dankt de pinda aan de enkelvoudig onverzadigde vetzuren en magnesium, vitamine E, koper, arginine en vezels. Het is wel belangrijk om te kiezen voor pinda’s zonder zout.

Pinda’s worden vaak onterecht als ongezond bestempeld, omdat ze veel vet bevatten.

Maar het gaat hier om het vet dat gezond is en dus de kans op ziekten kleiner maakt.

In het onderzoek constateerde Mattes afname triglyceriden in het bloed met gemiddeld 24%. Triglyceride is een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Pinda’s zouden al snel een vol gevoel geven, waardoor je niet snel geneigd bent tot overeten. Daar komt bij dat ze volgens Mattes ook zorgen voor een snellere stofwisseling. Als dat zo is, is de kans op gewichtstoename laag.

Eerder bleek al eens dat pinda’s nog andere gunstige effect kunnen hebben. De kans om type-II-diabetes te ontwikkelen gaat omlaag bij vrouwen, als ze vaak noten, pindakaas of pinda’s eten.

(Journal of American College of Nutrition)Goede conditie halveert kans hartaanval

Het maakt niet uit hoe hoog je cholesterolspiegel is, fit zijn betekent voor mannen sowieso een flinke verlaging van de kans op een hartaanval.Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat tot doel had om de effectiviteit te onderzoeken van verschillende cholesterolverlagende maatregelen.

Zij gingen na welke risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen golden voor 19.125 mannen van 20 tot 79 jaar oud. Die waren allemaal onder behandeling geweest bij een preventief werkende kliniek. Iets meer dan de helft van de onderzochte groep had beslist een te hoog cholesterolgehalte in het bloed. In de loop van het tien jaar durend onderzoek overleden 179 mannen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten.

De onderzoekers stellen nu dat de kans op deze aandoeningen verlaagt wordt door een goede condtie en die kan bereikt worden door 3 tot 4 maal per week ongeveer een halfuur aaneengesloten lichamelijk actief te zijn.

(Circulation, 6 september)

Eenzaamheid kan bloeddruk verhogen

Bij mensen boven de 50 verhoogt het gevoel van eenzaamheid het risico op hoge bloeddruk. Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat de eenzaamste mensen tot 30 punten hoger scoren op bloeddruktests. Dat maakt eenzaamheid net zo slecht voor het hart als overgewicht en een zittend leven.Het onderzoek waarover we het hebben is uitgevoerd bij 229 mannen en vrouwen uit Chicago in de leeftijd van 50 tot 68 jaar. Daarmee borduurt het onderzoek voort op eerder onderzoek dat liet zien dat bij eenzame jongeren vaker dan gemiddeld sprake is van problemen op het vlak van het bloedvatenstelsel. Die kunnen op hun beurt tot verhoging van de bloeddruk leiden.

De onderzoeken tonen dus het belang van sociale verbondenheid. Gezond leven houdt in dat je aandacht hebt en krijgt van/voor vrienden en familie. Helaas kunnen op oudere leeftijd familieleden en vrienden wegvallen. Dat gat zou moeten worden opgevuld met nieuwe relaties.(Psychology and Aging, maart 2006)