Energydrink

Het regelmatig drinken van energydrink leidt tot een hoge kans op gedragsproblemen en daarmee samengaande negatieve ervaringen op school. Daarnaast is de kans op overgewicht ook vele malen groter.

energyDeze conclusies komen uit een onderzoek onder achtduizend jongeren uit Slowakije. Waarschijnlijk geldt net als voor jeugdigen uit ons land, dat veel van deze groep jongeren het ontbijt overslaan. In plaats van fruit en groentes te eten, kiezen zij voor een quick boost met de energydrink.
Volgens de onderzoeker laten de gegevens een duidelijk verband zien tussen het vaak drinken van energy en het voorkomen van agressief gedrag. Jongeren die dagelijks deze cafëinehoudende frisdrank drinken, hebben meer kans betrokken te worden bij pesten en vechten. Dit komt waarschijnlijk doordat het samengaat met het binnenkrijgen van de combi van veel suiker en cafeïne.

Het advies aan ouders is dat zij beter de eetgewoonten van hun kinderen volgen. Mensen zouden betere informatie moeten krijgen over de negatieve gevolgen van het veelvuldig consumeren van zowel frisdrank als energiedrankjes.

(Holubcikova, J., september 2016, Eating habits, body image and health and behavioural problems of adolescents, Rijksuniversiteit Groningen)

Onregelmatige bedtijden kunnen leiden tot gedragsproblemen bij kinderen

Uit onderzoek van University College London Epidemiology & Public Health (Yvonne Kelly, John Kelly en Amanda Sacker) is gebleken dat wanneer kinderen niet iedere avond op een vast tijdstip naar bed gaan, dit kan leiden tot een onderbreking van het natuurlijke ritme. Daardoor ontstaat een gebrek aan slaap. Dit is van invloed op de manier waarop het brein zich ontwikkelt en de manier waarop een kind in staat is bepaalde gedragingen te controleren.

Uit het onderzoek is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd geen vast bedtijdpatroon hadden, meer hyperactieve gedragingen, gedrags- en emotionele problemen en problemen met leeftijdsgenoten vertoonden. Kinderen die wel iedere avond om een vaste tijd naar bed gingen hadden op deze op deze gebieden minder problemen.
Volgens Yvonne Kelly blijkt uit het onderzoek eveneens dat gedragsproblemen kunnen verminderen wanneer ouders een vaste bedtijd bepalen voor hun kinderen. Bij kinderen die van een onregelmatig naar een regelmatige bedtijd overgingen, waren gedragsverbeteringen te zien.
De auteurs hebben hun onderzoek gepubliceerd in Pediatrics.

Bron: Michelle Castillo, CBS News

Band met ouders helpt jongere met psychisch probleem

Een goede relatie met hun ouders kan voorkomen dat jongeren met emotionele en gedragsproblemen na behandeling opnieuw te maken krijgen met deze problemen. Dat concluderen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Uit hun onderzoek blijkt dat een goede band met ouders met zich meebrengt dat jongeren hun ouders vertellen over problemen, waardoor ze delen wat ze meemaken inclusief hun frustraties of zorgen daarover. Dit voorkomt opstapeling van stress en spanning. Ouders kunnen steun geven, wat een buffer is die teveel stress tegengaat.
De onderzoeker Agnes Willemen vindt het daarom van groot belang dat behandeling van jongeren met psychische en gedragsproblemen gericht is op eventuele verbetering in de relatie met ouders. Als die relatie optimaal wordt, komt dit het effect van de behandeling ten goede, zo stellen de onderzoekers.

(Journal of Research on Adolescence, sept. 2011; Vrije Universiteit Amsterdam)

Vriendschap voorspelt probleemgedrag

Vriendschap beïnvloedt de manier waarop probleemgedrag zich ontwikkelt. Dat blijkt uit onderzoek van Maarten Selfhout, die promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Hij analyseerde de gegevens van twee langlopende onderzoeken, CONAMORE en Mijn Eerste Jaar. In CONAMORE werden vragenlijsten afgenomen bij jongeren van 11 tot 20 jaar. In het project Mijn Eerste Jaar vulden 205 eerstejaars studenten gedurende vier maanden online vragen in.
Uit zijn analyses blijkt dat crimineel gedrag van jongens toeneemt als ze criminele vrienden hebben. Meisjes die hun vriendschappen als hecht ervaren, zijn minder vaak depressief. Daarnaast ontdekte Selfhout dat internetgebruik door jongeren zonder goede vrienden een hogere mate van depressie en angst voorspelt.

Bron: Universiteit Utrecht

Overbescherming van kind verhoogt kans op delinquentie

Kinderen die van hun ouders weinig mogen en die afhankelijk worden gehouden plegen op latere leeftijd vaker dan gemiddeld delicten. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Parenting and juvenile delinquency’ van M. Hoeve.

Ook voor (verwaarloosde) kinderen op wie niet wordt gelet geldt dat zij vaker delinquent gedrag gaan vertonen, zo blijkt uit het onderzoek van Hoeve. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat delinquente jongens als kind vaker zijn verwaarloosd en hard gestraft, terwijl delinquente meisjes eerder te maken hadden met te toegeeflijke ouders.
Hoeve analyseerde gegevens over 400 Nederlandse kinderen en hun ouders en 1000 jongens uit Pittsburgh (VS) tussen de 7 en 27 jaar. Hierbij werd gekeken naar verschillende opvoedingsstijlen en hun samenhang met delinquent gedrag, sekseverschillen en de langetermijneffecten van opvoeding.

(Radboud Universiteit Nijmegen)

Amerikaanse wetenschapper waarschuwt: “Junkfood verandert brein”

Volgens Joseph Hibbeln, die als arts en onderzoeker verbonden is aan het ‘National Institute of Health’, verandert de moderne industrieel geproduceerde voeding de architectuur en het functioneren van onze hersenen. Stemmingsproblemen en agressiviteit zouden daarvan het gevolg zijn.

junk.jpgEen groot deel van de Westerlingen lijdt aan fundamentle tekorten van noodzakelijke voedingsstoffen. Hij doelt vooral op een tekort aan essentiële vetten, die nodig zijn voor een goede werking van de hersenen. Dit tekort leidt tot mentale problemen, zoals depressie en agressie. Hibbeln is van overtuigd dat junkfood ons ‘gek’ en agressief maakt.

Een deel van de psychiatrische stoornissen is naar zijn mening te voorkomen is door het voedingspatroon te volgen dat de hartstichting aanraadt. Wat werkt tegen hart- en vaatziekten, voeding die rijk is aan vette vis, werkt ook tegen stemmingsproblemen. Daarnaast is het nodig om commerciële saladedressings, margarine en gefrituurd eten compleet te schrappen, stelt hij. Die zijn te rijk aan oliën van planaardige bron vol met omega-6-vetzuren, die de omega-3-vetzuren vervangen met alle negatieve gevolgen van dien. Volgens Hibbeln is er een verband tusswen de toename van het aantal moorden in 38 onderzochte landen sinds de jaren 1960 en de consumptie van omega-6-vetzuren van plantaardige oorsprong. Een land als Japan waar vette vis op het dieet is blijven staan, heeft veel minder te kampen met moorden en depressies.
Hibbeln gaat misschien ver in zijn uitspraken, maar zijn adviezen om voor voeding te kiezen die rijk is aan omega 3 zijn gestaafd op een reeks van onderzoeken. Die ondersteunen inderdaad de positieve effecten van vette vis, waarin de omega-3-vetzuren rijkelijk aanwezig zijn.

(Guardian)