Gestrest? Kom in actie

Gestrest? Kom in actie

Het woord stress heeft in onze maatschappij een negatieve betekenis gekregen, maar we hebben wel allemaal een bepaalde opwinding nodig. Dus ga soms even uit je comfortzone. Dit bevordert je persoonlijke groei. Daarover geeft Sonja Kimpen zinvolle tips. Zij schreef Sterker dan stress.

Wat het leven onaangenaam maakt, zijn zaken als: echtscheiding, verlies van een baan, ziekte enzovoort. Je voelt je dan zo machteloos, dàt veroorzaakt de problemen. In actie komen geeft je het gevoel van controle terug.
Als een ziekte je in de ban heeft, heb je toch nog controle over wie je in je leven spreekt en ziet.
Het zijn je gedachten die bepaalde emoties laten ontstaan. Als je je gedachten leert controleren, kun je je emoties beter beheersen. Je kunt bewust kiezen voor andere gedachten.

Luister hier naar het hele interview van gezondheidsnieuwsradio.nl:

Bovenmatige stress op middelbare leeftijd vergroot kans op Alzheimer

alzheimBij vrouwen blijkt een verband tussen de mate van stress en de kans op Alzheimer. Dat komt uit een Zweeds onderzoek dat de effecten naging van scheiding en bovenmatig spanning door het werk.

Voor dit onderzoek volgde men een groep van 800 vrouwen gedurende ruim 37 jaar. Uit de data blijkt onder andere dat elke bijkomende stressfactor de kans op Alzheimer met maar liefst 17% verhoogde. Eén van de stressfactoren betreft spanning op het werk die tot slecht slapen leidt.
Chronische stress heeft invloed op bepaalde hormonen, zo stelt men, en daarmee is er invloed op de chemie in de hersenen. In andere onderzoeken is al een verband aangetoond tussen het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer en de risicofactoren voor hart- en vaatproblemen, zoals een verhoogde bloeddruk. Nog onduidelijk is wat nu de precieze oorzaak van Alzheimer is, maar het gaat in elk geval om een combinatie van erfelijke factoren, omgevingsfactoren en de familiehistorie. Bovenmatige stress is één van de omgevingsfactoren.
De Zweden schrijven over hun onderzoek in het nummer van 30-09-13 van BMJ Open.

Kindermishandeling en de werking op hersenen en lichaam

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat slechte leefomstandigheden in de kindertijd het volwassen functioneren van zowel de hersenen en lichaam beïnvloeden. Omstandigheden als extreme armoede en lichamelijke mishandeling laten meetbare veranderingen zien in de hersenen en lichaam tot aan de volwassenheid. Dit bleek uit resultaten van meerderen onderzoeken.

Zo onderzocht de onderzoeker Eric Pakulak van de universiteit van Oregon (University of Oregon) de invloed van de sociale economische status op het werkgeheugen. Volgens heb is het werkgeheugen nauw verbonden met algemene intelligentie. Aan zijn onderzoek deden 72 volwassenen mee, waarbij zij de laatste woorden van een aantal zitten moesten onthouden. Personen met een lagere sociaal economische status konden twee woorden herinneren, waarbij mensen met een hogere economische status gemiddeld vier woorden onthielden.

Suzanne Houston van de Universiteit van Zuid-Californië (University of Southern California) toonde met haar onderzoek het verschil in grootte van hersendelen en de invloed van leefomgeving. Zo bleek de amygdala kleiner naarmate de opleiding van de ouders hoger was. En hoe hoger het inkomen van de ouders, hoe groter de hippocampus. De algemene grootte van de hersenen was niet het grootste verschil. Maar haar onderzoek geeft wel de mogelijkheid de invloed van leefomgeving op de ontwikkeling van de hersenen meer te onderzoeken.

De genoemde onderzoeken geven ook inzicht en mogelijkheid om de omgeving aan te passen en de invloed daarvan te meten. Zo werkte Pakulak met ouders met een lagere economische status. Door het gedrag van de ouders aan te passen en stress te verminderen, merkte hij binnen acht weken verbeteringen op in het gedrag en cognitie van de kinderen. Sterker nog, de kinderen presteerden op een test hetzelfde als de kinderen uit een gezin met een hogere economische status.

Ook het gevolg van misbruik is onder de loep genomen. Layla Banihashemi van de universiteit van Pittsburg (University of Pittsburg) onderzocht de invloed van misbruik in de kinderjaren op de bloeddruk in stressvolle situatie. Dit werd onderzocht met behulp van een vragenlijst die de mate van misbruik in de kinderjaren in kaart bracht en een stresstaak tijdens het experiment. Hoe meer er sprake was van kindermisbruik, hoe hoger de bloeddruk en wijziging van de bloeddruk tijdens de stresstaak. Zelfs in minimale tot gemiddelde mate kan misbruik de reactie op stress beïnvloeden in zowel de hersenen als het lichaam.

Het is duidelijk dat ervaringen in de kindertijd veel invloed hebben op het leven als volwassene. Wel benadrukt Pakulak dat meerdere factoren meespelen bij iemands prestaties. Factoren als armoede, onvoldoende stimulatie, mishandeling, ziekte van ouder(s) en een laag IQ spelen allemaal mee en daarom is het moeilijk een factor toe te wijzen op de ontwikkeling.

Uit grote onderzoeken is wel gebleken dat seksueel of emotioneel misbruik bij kinderen de ontwikkeling van delen van de hersenen wel degelijk beïnvloedt. Het gaat hier om de hersendelen die het geheugen en emoties regelen. Mensen die misbruikt of mishandeld zijn, zijn gevoeliger voor terugkerende depressies als volwassene waarbij psychologische of medische behandeling niet altijd effectief zijn.

Bron: The Guardian

Voorkom schade door stress

Dr. Terry Grossman van de American Academy of Anti-Aging Medicine is er duidelijk over: wij allemaal hebben teveel stress. Alleen al het kijken naar het nieuws kan een ongunstige werking hebben. Er zijn echter veel maatregelen die je kunt treffen om te voorkomen dat stress het lichaam schade toebrengt.

Op de eerste plaats is het aan te raden om na te streven dat je acht uur slaap maakt. Eventueel kun je via het innemen van melatonine de kwaliteit van je slaap verbeteren. Daarnaast is lichaamsbeweging ideaal, aangezien dit het stresshormoon cortisol doet verminderen. Dat geldt ook voor het uitoefenen van een hobby die totaal anders is dan je werk. Ook saunabezoek kan heilzaam werken.
Daarnaast kun je het gunstige hormoon oxytocine bevorderen door een huisdier te verzorgen of de liefde te bedrijven. Heb je ondanks alles toch veel stress, dan kun je overwegen om het kruid Rhodiola te nemen. Dit is volgens deze life-extension arts een volledig veilig kruid.
Let erop dat je je niet vergrijpt aan verslavende middelen, waaronder ook cafeïne valt (tenzij die uit groene thee komt).

Beluister interviews met dr. Grossman via deze link.

Minder stress tijdens operatie door muziek

Muziek afspelen tijdens de operatie kan angsten verminderen en het genezingsproces bevorderen, zeggen chirurgen.

In het onderzoek werd de genezing gevolgd van 96 patiënten die een kleine ingreep ondergingen. De ene helft werd in stilte geopereerd, de andere helft kreeg muziek te horen van een radio of van cd’s die het opererend personeel had uitgekozen. Na afloop van de operatie werd de patiënten gevraagd hoe angstig ze zich hadden gevoeld tijdens de ingreep.

De groep die muziek had gehoord, voelde zich ongeveer een derde minder angstig. Ook hadden zij een meer ontspannen ademhaling: ze ademden zo’n 11 keer per minuut. De groep die geen muziek luisterde tijdens de operatie, ademde gemiddeld 13 keer per minuut.

Deze resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek waaruit bleek dat muziek pijn verzacht en mensen die kunstmatig beademd worden makkelijker laat ademhalen. Stress kan juist een negatief effect hebben op de resultaten van een operatie en het genezingsproces. De onderzoekers denken dat de muziek ook het personeel vrolijker en rustiger maakt.

De genezing werd gevolgd in een onderzoek van 96 patiënten die een kleine ingreep ondergingen. De ene helft werd in stilte geopereerd, de andere helft kreeg muziek te horen van een radio of van cd’s die het opererend personeel had uitgekozen. Na afloop van de operatie werd de patiënten gevraagd hoe angstig ze zich hadden gevoeld tijdens de ingreep.

De groep die muziek had gehoord, voelde zich ongeveer een derde minder angstig. Ook hadden zij een meer ontspannen ademhaling: ze ademden zo’n 11 keer per minuut. De groep die geen muziek luisterde tijdens de operatie, ademde gemiddeld 13 keer per minuut.
Deze resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek waaruit bleek dat muziek pijn verzacht en mensen die kunstmatig beademd worden makkelijker laat ademhalen.Stress kan een negatief effect hebben op de resultaten van een operatie en het genezingsproces. De onderzoekers denken dat de muziek ook het personeel vrolijker en rustiger maakt.

(Bron: BBC)

Aantal 50-plus echtscheidingen verdubbeld

Deze trend is zowel in de Verenigde Staten als in Nederland te zien. Het zijn vaker vrouwen dan mannen die het huwelijk willen beëindigen. Eenmaal gescheiden beginnen mannen eerder een nieuwe relatie. Op datingsites maken steeds meer vijftigplussers een profiel aan.

In een kwart van de gevallen is ontrouw een van de redenen voor de scheiding. Vaker brengt de relatie niet meer wat (een van) de partners verwachtten. Daarnaast vormen babyboomers de eerste generatie die in het huwelijk vooral zelfvoldoening zoeken.

Als de kinderen het huis uit zijn, komen ze tot het besef dat zij hun ouderlijke taak hebben vervuld en nu vrij zijn. En ze hebben nog tientallen gezonde jaren in het vooruitzicht. Huwelijken die voorheen pas bij de dood zouden eindigen, worden nu ongedaan gemaakt door een scheiding.