Naast factoren als eerdere trauma’s en lichamelijk letsel blijkt het zich kunnen herinneren van een traumatische gebeurtenis een ander belangrijk risicofactor voor een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) te zijn. Dit concluderen onderzoekers in een artikel dat gepubliceerd is in de American Journal of Psychiatry.Tijdens dit onderzoek is bij 120 personen, met licht traumatisch hersenletsel, de herinnering aan het trauma nagegaan door middel van zowel een psychiatrische evaluatie als een zelfevaluatie. Het geheugen is direct na het trauma getest en wederom na perioden van één week, drie maanden en zes maanden.Uit de resultaten blijkt dat 14% van alle proefpersonen zes maanden na het trauma voldeed aan alle criteria van PTSS. Van de 55 personen die zich de traumatische gebeurtenis herinnerden, ontwikkelde 23% (13 personen) PTSS. Daarentegen kregen slechts 4 (6%) van de 65 personen die geen herinnering hadden aan het trauma PTSS.Personen die zich de gebeurtenis konden herinneren hadden significant meer kans om PTSS te ontwikkelen dan de personen die geen herinnering hadden aan het trauma. Het verschil tussen deze twee groepen kwam met name tot uitdrukking in het herbeleven van het trauma. Om na te gaan welke personen een verhoogde kans hebben op PTSS benadrukken de onderzoekers het belang om binnen 24 uur na het trauma te onderzoeken in hoeverre de slachtoffers zich de details van de traumatische gebeurtenis herinneren. (Psychiatry Source)