Wanneer een moeder zelfmoordgedachten heeft en/of een suïcidepoging heeft begaan, vergroot dit de kans dat haar kinderen hetzelfde zullen doen, zo blijkt uit Duits onderzoek.Het team van onderzoekers volgde 933 adolescenten in de leeftijd van 14 tot 17 jaar en hun moeders. Tweemaal werd nagegaan in hoeverre er sprake was van algemene gezondheidsproblemen en werden de jongeren en hun moeders gevraagd hoe zij dachten over zelfmoord en werd geïnformeerd naar eventuele suïcidepogingen. Dit gebeurde aan het begin van het onderzoek en vervolgens nogmaals na een periode van 4 jaar.Vergeleken met kinderen van moeders zonder suïcidaliteit, bleken kinderen wier moeders ooit een suïcidepoging hadden begaan vaker met zelfmoordgedachten rond te lopen en vaker zelf een suïcidepoging achter de rug te hebben. Tevens bleken deze suïcidepogingen bij hen op jongere leeftijd plaats te vinden. Ondanks het feit dat er geen gegevens over de vaders beschikbaar waren, verwachten de onderzoekers niet dat het verhoogde risico beperkt is tot suïcidepogingen bij moeders. (American Journal of Psychiatry, september 2005)