Aan de hand van de leeftijd waarop een persoon een traumatische ervaring heeft gehad, zou voorspeld kunnen worden hoe groot de kans is dat hij/zij een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) of een depressie ontwikkelt, zo blijkt uit onderzoek.Bij het onderzoek zijn 1966 vrouwen tussen de 18 en 45 jaar betrokken. Zij werden verdeeld over twee groepen, waarbij de eerste groep proefpersonen in de kinderjaren (12 jaar of jonger) te maken kreeg met een trauma en de tweede groep tijdens de adolescentie (13 jaar of ouder).Uit de resultaten blijkt de kans op een depressie in de eerste groep 23.3% vergeleken met 6.5% in de tweede groep. Daarnaast blijkt de kans op een PTSS in de eerste groep 17% vergeleken met 13.3% in de tweede groep. Uit dit onderzoek blijkt dus dat wanneer er zich een traumatische gebeurtenis voordoet tijdens de kinderjaren, de kans op een depressie of een PTSS groter is dan wanneer deze ervaring tijdens de adolescentie plaatsvindt. (PsychiatrySource)