Gedragsspecialisten van een instelling voor behandeling van kanker deden verkennend onderzoek bij 42 mensen met nierkanker en deelden ze in één van twee schrijfgroepen in. Dit om na te gaan welk effect schrijven over ziekte had op de levenskwaliteit.

De ene groep mensen werd gezegd dat ze moesten schrijven over hun kanker (expressieve schrijfgroep), de andere groep over ander gedrag (neutrale schrijfgroep).

Uit het onderzoek bleek dat de twee groepen niet van elkaar gingen verschillen wat betreft stemming of hoop.

De mensen in de expressieve schrijfgroep kregen echter beduidend vaker minder last van slaapproblemen. Ze konden bijvoorbeeld langer doorslapen en hadden in de loop van de dag minder last van vermoeidheid dan mensen uit de neutrale schrijfgroep.

Conclusie: ‘expressief schrijven bevordert de gezondheid van terminale kankerpatiënten, omdat de kwaliteit van slaap beter wordt’.

(Health Psychology)