Zonlicht verandert de pijnbeleving. Dat komt naar voren uit een onderzoek, waarin 45 mensen die van een operatie herstelden in een kamer waarin veel licht binnenkwam minder pijnbestrijdende medicatie hoefden in te nemen dan 44 andere patiënten in donkerder kamers. Daardoor namen de ziektekosten met gemiddeld 21% af. De patiënten in de kamer met zonlicht rapporteerden niet alleen minder pijn, maar ook minder innerlijke gespannenheid.

Het onderzoek dat werd uitgevoerd binnen het Montefiore University Hospital (Pittsburgh), wordt gepresenteerd op de jaarlijks bijeenkomst van de Psychosomatic Society.