Mensen die ADHD hebben, een stoornis van de aandacht die samengaat met overbeweeglijk en impulsief gedrag, zijn nog beter geholpen als ze de gangbare medicatie (methylfenidaat) combineren met zinksupplementen.

Die conclusie trekken de onderzoekens van de universiteit in Tehran in het aprilnummer van BMC Psychiatry.
Omdat zink nodig is voor de productie van melatonine, dat het gehalte aan dopamine in de hersenen reguleert, veronderstelden ze dat kinderen met ADHD kunnen profiteren van extra zink.

Ze schreven 55 mg zink per dag toe aan 22 kinderen met ADHD. Die werd gevraagd om gedurende zes maanden het supplement in te nemen. Een evengrote groep kinderen met ADHD kreeg een nepmiddel. Alle 44 kinderen kregen daarnaast ook het gangbare medicijn, methylfenidaat (bekend als Ritalin) voorgeschreven.

Om de twee weken werd het gedrag van de kinderen vastgesteld aan de hand van Connerslijsten, die door de leerkracht en ouders werden ingevuld. Bij beide groepen werd hiermee een gedragsverbetering gemeten.

Echter, bij de kinderen die zinksupplementen innamen werd een nog duidelijkere afname van de ADHD-kenmerken geconstateerd na de periode van zes weken.

De gemiddelde score op de checklists bij kinderen die Ritalin plus zink kregen was 23,5. Die van kinderen die alleen Ritalin kregen 17, wat minder gunstig is.

De twee groepen verschilde niet van elkaar wat betreft de bijwerkingen.

De onderzoekers veronderstellen nu dat zinksupplementen het positieve effect van medicatie bij ADHD verbeteren door de invloed op dopamine. En natuurlijk voegen ze daar aan toe: “verder onderzoek is nodig om te bepalen of verschillende hoeveelheden zink nodig zijn om deze bevindingen te zien bij kinderen met ADHD”.

(BMC Psychiatry)