Het kan voor beide partijen nogal frustrerend zijn dat mannen vaker zin hebben in seks dan vrouwen. Vrouwen in langdurige seksuele relaties kunnen zich daar schuldig over voelen. De vraag is of dat gevoel wel terecht is.

Uit onderzoek door seksueel therapeut Basson blijkt dat het ‘probleem’ wel vaker voorkomt. 30 tot 50% van de vrouwen meldt weinig verlangen naar seks te hebben. Dit betekent dat het niet ‘abnormaal’ is. Het gegeven roept de vraag op of vrouwelijke seksualiteit wel op dezelfde manier bekeken moet worden als de mannelijke.

Veel vrouwen blijken naar de kliniek van de seksuologe te worden verwezen met diverse lichamelijke klachten. Medisch onderzoek laat dan meestal zien dat er lichamelijk niets aan de hand is. Oorzaken liggen meer op psychisch vlak: vrouwen hebben zichzelf het idee opgelegd dat ze spontaan zin in seks moeten krijgen.

Veel vrouwen ervaren het als een opluchting om te horen dat het bij vrouwen anders ligt dan bij mannen. Alleen al horen dat het abnormale best wel normaal is, doet meestal al veel goed.

(Bronnen: de Psycholoog, Journal of Sex and Marital Therapy)