De volgende keer dat je met een hamer op je duim slaat is het okay om je woede daarover te laten blijken. Het is zelfs goed voor de gezondheid.

Een Amerikaans onderzoek laat zien dat het zo nu en dan tonen van boosheid en woede bescherming biedt tegen hart- en vaatziekten. We hebben het over een onderzoek bij 23.522 mannen in de leeftijd van 50 tot 85 jaar, waaruit naar voren kwam dat mannen die hun boosheid laten zien een 50 procent lagere kans lopen op niet-fatale hartaanvallen en een beduidend lagere kans hebben op een beroerte, in vergelijking met mannen die hun boosheid opkroppen.

Dit is dezelfde uitkomst die we mochten verwachten op basis van eerder onderzoek, wat erop wijst dat chronische boosheid de kans op hart- en vaatziekten flink laat toenemen.

(Psychosomatic Medicin)