Woede stimuleert de dichtslibbing van bloedvaten, zo bleek onlangs uit onderzoek. De kans op een hartaanval is dan ook groter onder mensen die erg veel woede en frustratie in zich hebben. Wanneer deze mensen ook een erg kleine familie- en vriendenkring hebben worden zij vaak niet gestimuleerd iets tegen hun hart- en vaatziekten te doen. De combinatie ‘frustratie-weinig sociale omgang’ blijkt voor een behoorlijke verergering van aderverkalking te zorgen. Het is de vraag hoe we uiting kunnen geven aan die frustraties, voordat de gevolgen weerslag hebben op functioneren van het lichaam. Woede voorkomen door er in een vroeg stadium over te praten en de frustraties te uiten op het moment dat deze ontstaan kunnen ellende voorkomen.