Het is nogal moeilijk om aan te tonen of het gebruik van wiet het intelligentieniveau verlaagt. Je moet dan namelijk het IQ weten voordat het gebruik van marihuana begon.

Maar nu hebben wetenschappers feiten. Ze volgden 70 mensen vanaf hun geboorte bij wie het IQ was bepaald tussen het negende en twaalfde jaar.

Door gebruik te maken van monsters van de urine en zelfrapportage werd gekeken naar het gebruik van soft drugs in de voorbije periode. De onderzoekers vergeleken de gegevens over het intelligentiequotiënt op leeftijd van 17-20 jaar met het IQ op jongere leeftijd.

Uit deze vergelijking bleek dat het IQ significant lager was geworden bij de zwaardere gebruikers (die 5 joints of meer per week gerookt hadden).

Toch goed om te weten.

(Bron: CMAJ 2002;166(7):887-91)