Wanneer iemand rookt worden bepaalde receptoren in zijn of haar brein geactiveerd. Het activeren van deze receptoren blijkt de gevoeligheid voor antidepressiva te vergroten, zo blijkt uit een onderzoek aan Yale University waarover gepubliceerd is in de laatste uitgave van ‘Biological Psychiatry’.Deze bevinding heeft positieve implicaties voor zowel patiënten die suïcidaal zijn als voor de groep van mensen (30%) die niet reageren op de antidepressiva die nu op de markt zijn. Voor de eerste groep geldt dat men dan niet meer drie weken hoeft te wachten tot de antidepressiva een positief effect hebben.De laatste decennia heeft men depressie vooral bestreden door het voorschrijven van medicijnen die het opnieuw opnemen van monoamine neurotransmitters door de synaps (dat is de naam voor het contactpunt tussen twee zenuwcellen) blokkeerden. Volgens Marina Picciotto, associate professor in de psychiatrie, farmacologie en neurobiologie aan de Yale School of Medicine en senior-auteur van dit onderzoek, toont het onderzoek aan dat andere neurotransmitters mogelijk een belangrijke rol spelen bij de werking van antidepressiva.Tijdens het onderzoek werden experimenten uitgevoerd op muizen. Hierbij werd het effect van toediening van antidepressiva mét en zonder mecamylamine, een antagonist in de nAChRs (nicotinic AcetylCholine Receptors), getest. Uit een ander onderzoek met verdoofde muizen was reeds gebleken dat de nicotine receptors in het brein een belangrijke functie vervullen in de therapeutische werking van de antidepressiva.De volgende stap in het onderzoek van Picciotto zal de studie naar de regulerende werking van nAChRs op de gedragsmatige en cellulaire reacties op de antidepressiva zijn. Men bestudeert dan vooral of de nAChRs een direct effect uitoefenen dan wel of ze indirect neurotransmissie reguleren in andere celtypes. Vooral het testen van meer specifieke nAChRs antagonisten, zowel geïsoleerd als in combinatie met de klassieke antidepressiva, kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe en meer effectieve behandelmethoden van depressie.

(Biological Psychology news, 16 november)