We vinden mensen aantrekkelijk die op ons lijken, omdat hun persoonlijkheid dan nog het meest overlapt. En, hoe langer we met iemand zijn, hoe sterker de gelijkenissen in uiterlijk worden.Die conclusies komen uit een onderzoek naar de gelijkenis tussen mensen die een paar vormen. Daarbij werd 22 mensen gevraagd om de leeftijd, aantrekkelijkheid en persoonlijkheidskenmerken te beoordelen van 160 getrouwde stelletjes. De foto’s van de mannen en vrouwen werden onafhankelijk van elkaar getoond, zodat de 22 beoordelaars niet wisten wie met wie getrouwd was. De onderzoekers denken nu dat het delen van ervaringen het uiterlijk mede bepaalt.Dat er een verband bestaat tussen uiterlijk en persoonlijkheid lijkt raar, maar er is een verklaring voor. Het hormoon testosteron zorgt voor mannelijk ogende gezichten en bepaalt het menselijke gedrag. Het gezicht toont onze emoties die na verloop van tijd op het gezicht geschreven worden. Zo krijgt iemand die veel glimlacht de lijnen en gezichtsspieren van een blij ogende persoon.coverAndere onderzoeken laten zien dat partners die in genetisch opzicht veel overeenkomsten hebben gelukkiger zijn dan partners die verschillen. Overeenkomsten in persoonlijkheid en uiterlijk kan op gelijkwaardige genetische aanleg wijzen.Mensen blijken op verschillende kenmerken te letten om iemands persoonlijkheid te taxeren. Ogen en de lach zijn daarbij de belangrijkste bronnen. De lach van een persoon vertelt ons of iemand vriendelijk is. De vorm van het gezicht blijkt ook belangrijk voor de beoordeling van karakters. De combinatie van een mannelijk gezicht met een grote kin kan de indruk geven van een onaangename persoon met wie niet goed valt samen te werken.

Vervolgonderzoek richt zich op alleenstaanden en zal nagaan of de voorkeur voor personen samenhangt met lichamelijke kenmerken en de persoonlijkheid. Zie voor meer informatie: www.alittlelab.com.(Personality and Individual Differences, april 2006)