Onderzoekers baseren de uitspraak in de kop op een uitgebreid vragenlijstonderzoek onder 2.032 adolescenten die allemaal te vroeg geboren waren of een benedengemiddeld geboortegewicht hadden. Ze constateerden dat de kans op depressie in deze leeftijdsfase vele malen hoger is dan bij kinderen die na 9 maanden zwangerschap geboren worden.

Het onderzoeksteam denkt dat vroeggeboorte betekent dat bepaalde fysiologische aanpassingen nog geen goede vorm hebben kunnen krijgen.

Het onderzoek wordt uitgebreid beschreven in het British Journal of Psychiatry van mei 2004.