Ruim voordat de ziekte van Alzheimer bij patiënten kan worden vastgesteld, zijn op een MRI-scan indicaties waarneembaar in de vorm van verschrompeling van de hersenen. Dit concludeert Tom den Heijer in zijn proefschrift Causes and Correlates of Brain Atrophy, waarop hij op 14 april promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie (65 % van de gevallen). De oorzaak van de ziekte is nog grotendeels onbekend.

Uit onderzoek is gebleken dat schade aan de hersenen reeds lang aanwezig is, voordat zich symptomen voordoen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de ziekte van Alzheimer is het dus van belang te onderzoeken hoe deze schade ontstaat. Tom den Heijer heeft gebruik gemaakt van hersenscans (MRI-scans) om de schade aan de hersenen in beeld te brengen.

Na het maken van de MRI-scan heeft hij bijna 1.100 ouderen jarenlang gevolgd. Het bleek dat al 6 jaar voordat een diagnose van de ziekte van Alzheimer werd gesteld, verschrompeling, ofwel atrofie, op de scan zichtbaar was.

Het ontstaan van atrofie blijkt samen te hangen met een hoge bloeddruk, suikerziekte en erfelijke factoren. Deze bevindingen kunnen richting geven aan vervolg onderzoek naar de oorzaken van de ziekte van Alzheimer.

(Persbericht Erasmus MC, 8 april 2004)