Jongeren die aan vrijwilligerswerk doen ondervinden een gunstige verandering in hun zelfvertrouwen. Die eindconclusie komt uit een Amerikaans onderzoek, waarvoor ruim 3.000 jongeren werden geïnterviewd

vrijwilligerswerk.jpgHet richtte zich ook op jongeren die uit gezinnen met een laag inkomen komen. Deze groep kiest weinig voor het doen van vrijwilligerswerk, zo blijkt uit de data. Uit de rapportage over het onderzoek blijkt dat de kans op het halen van een diploma groter wordt als men iets doet voor een ander. Dat zou simpelweg komen door de groei in het gevoel van eigenwaarde of zelfvertrouwen. Jongeren die de kans lopen op gevoelens van hopeloosheid of uitzichtloosheid bouwen niet alleen een sociaal netwerk op, maar werken ook aan sociale vaardigheden en vertrouwen in de ander.
De onderzoekers zien een rol voor de school weggelegd. Een leraar zou de jongere enthousiast kunnen maken voor het doen van taken die neerkomen op vrijwilligerswerk.

(National & Community Service)