Het hebben van goede vrienden kan op latere leeftijd bijdragen aan een langer leven. Dit concluderen Australische onderzoekers in the Journal of Epidemiology and Community Health.De onderzoekers hebben hierbij gekeken naar een aantal factoren die invloed hebben op de overlevingskans van ruim 1500 mensen boven de 70. Zo werd nagegaan hoeveel persoonlijk en telefonisch contact zij hadden met verschillende sociale netwerken, zoals kinderen, familieleden, vrienden en kennissen. Vervolgens is gedurende een periode van tien jaar nagegaan wie van de ouderen nog in leven was en wie inmiddels was overleden.Uit de resultaten blijkt dat nauw contact met kinderen en andere familieleden nauwelijks invloed heeft op de overlevingskans van ouderen. Mensen met een sterke band met vrienden en kennissen blijken daarentegen wel een grotere kans te hebben op een langer leven. Zelfs nadat er gecontroleerd is voor demografische factoren, gezondheid en leefstijl blijkt dit verschil te blijven bestaan.De onderzoekers geven het feit dat men vrienden zelf kan kiezen en familieleden niet, als mogelijke verklaring voor deze bevinding. Daarnaast zouden goede vrienden gevoelens van angst en eenzaamheid verminderen en kunnen zij bijdragen aan gezondere leefgewoonten. (BBC News)