Vriendschap beïnvloedt de manier waarop probleemgedrag zich ontwikkelt. Dat blijkt uit onderzoek van Maarten Selfhout, die promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Hij analyseerde de gegevens van twee langlopende onderzoeken, CONAMORE en Mijn Eerste Jaar. In CONAMORE werden vragenlijsten afgenomen bij jongeren van 11 tot 20 jaar. In het project Mijn Eerste Jaar vulden 205 eerstejaars studenten gedurende vier maanden online vragen in.
Uit zijn analyses blijkt dat crimineel gedrag van jongens toeneemt als ze criminele vrienden hebben. Meisjes die hun vriendschappen als hecht ervaren, zijn minder vaak depressief. Daarnaast ontdekte Selfhout dat internetgebruik door jongeren zonder goede vrienden een hogere mate van depressie en angst voorspelt.

Bron: Universiteit Utrecht