De cirkel mensen die je om je heen verzamelt hebben invloed op je gewicht. Slanke vrienden maken dun, terwijl vrienden met overgewicht vaak dik maken.

Dat blijkt uit onderzoek van de Loyala University Chicago. Studenten kwamen vaak aan als zij vrienden om zich heen hadden verzameld die zwaarder waren dan zij. Als de vrienden juist slanker waren, vielen de studenten af of kwamen ze in ieder geval minder aan. Daarbij werd het beweeggedrag van studenten ook beïnvloed door hun vrienden.

“Deze resultaten kunnen ons helpen bij het ontwikkelen van nieuwe interventies om overgewicht tegen te gaan”, vertelt onderzoeker David Shoham. “We moeten ons niet richten op adolescenten op zich zelf, maar juist in hun netwerk.”
Het onderzoeksteam bestudeerde gegevens van twee grote middelbare scholen die deelnemen aan de National Longitudinal Study of Adolescent Health. Het betrof in totaal gegevens van bijna 1800 studenten. De onderzoekers keken onder andere naar gewicht, vriendschappen, bewegingspatroon en hoeveel de studenten voor de televisie of achter de computer zaten.
Een van de conclusies van het onderzoek was dat overgewicht veel voorkomt in bepaalde sociale netwerken door de manier waarop studenten hun vrienden selecteren. Maar ook na het het corrigeren voor deze factor bleef het verband tussen gewicht en de vrienden overeind.
Als bijvoorbeeld een student op de grens van overgewicht allemaal slanke vrienden heeft (gemiddeld BMI 20) heeft hij 40 procent kans om in de toekomst af te vallen en 27 procent kans om aan te komen. Als het BMI van zijn vrienden gemiddeld 30 is heeft een 15 procent kans dat zijn BMI afneemt en 56 procent kans dat het toeneemt.

Lees meer op Gezondheidsnet.nl:
Vrienden beïnvloeden gewicht