Wat voor type man een vrouw aantrekkelijk vindt, is afhankelijk van het al dan niet innemen van de pil. Psychologen beweren dat de pil ertoe bijdraagt dat vrouwen een man met een ‘macho’-uiterlijk verkiest boven de vrouwelijke types.

Tijdens tests toonden onderzoekers vrouwelijke proefpersonen verschillende afbeeldingen van mannen en vroeg ze daarbij aan te geven welke mannen ze zouden kiezen om een langdurige relatie mee aan te gaan.
Hieruit bleek dat dat vrouwen die de pil slikten, zich meer aangetrokken voelden tot mannen met mannelijke kenmerken in vergelijking met de groep vrouwen die de pil niet slikte.

 Uit eerder onderzoek wordt door sommigen afgeleid dat mannelijke machogezichten als aantrekkelijker worden gezien. Men denkt dat dit komt doordat deze mannen gunstige genen zouden hebben, die voor goede weerstand tegen ziekten zorgen. Toch kiezen de meeste vrouwen onbewust voor mannen met minder bedreigende gezichtskenmerken, omdat ze meer belang hechten aan eerlijkheid en goede opvoedingsvaardigheden dan ‘weerstand tegen ziekten’.

Mannen met een brede kaak en voor uitstekende jukbeenderen zouden echter aantrekkelijker zijn voor vrouwen die een partner zoeken voor een kortdurend contact.Doordat de pil de ovulatie onderbreekt, lopen vrouwen het risico de verkeerde man te kiezen.

De onderzoeker stelt: “Als een vrouw een partner kiest terwijl ze de pil slikt, zou ze later weleens kunnen ontdekken dat ze met de verkeerde man getrouwd is.”

(University St. Andrews, APA)