In de VS lopen meerdere grote onderzoeken naar allerlei vitamines. Dat van hieronder gaat over de effecten van vitamine C, gecombineerd met vitamine E.

Vitamine E en C zijn beiden anti-oxidanten. Ze verminderen de slijtage van weefsels en vertragen zo het tempo van de veroudering. In de Honolulu-studies, waarover het onderstaande bericht gaat, zijn de onderstaande effecten op de slijtage van de geest aangetoond. Daarbij werden oudere mannen vier jaar lang gevolgd.

Voor zijn onderzoek analyseerde dr. Masaki gegevens over het gebruik van supplementen onder 3.385 Japans-Amerikaanse mannen (71 – 93 jaar) die betrokken waren bij de Honolulu-Asia Aging Study. De mannen werden in 1993 getest op geheugenfuncties en ingedeeld in vier groepen. Een groot deel van de groep, 2.999 mannen, bleken een goede hersenfunctie te hebben. 47 van hen bleken aan Alzheimer te lijden, 35 hadden vasculaire dementie en 50 hadden uiteenlopende vormen van dementie. 254 mannen kwamen tot een zeer lage score op geheugencapaciteit zonder dat ze aan dementie leden.

Masaki ontdekte dat de mannen die vitamine-C- en vitamine-E-supplementen slikten, 88% minder kans op vasculaire dementie hadden, vergeleken met mannen die niets slikten. Er bleek ook een verband tussen de inname van deze vitamines en een verminderde kans op uiteenlopende vormen van dementie. Een verband tussen Alzheimer en regelmatig vitamine C en vitamine E slikken was er niet, aldus Masaki.

Hij is van mening dat deze antioxiderende vitamines schade aan hersengebieden verminderen door de conditie van bloedvaten zo optimaal mogelijk te houden.

De groep die nog geen sporen van dementie liet zien bleek door suppletie van vitamine C of vitamine E beter te gaan scoren op de geheugentests. Masaki geeft verder aan dat mannen die al lange tijd extra vitamines slikten beter beschermd waren tegen dementie later in hun leven.Hier zijn de belangrijkste effecten van vitamine C en E kort samengevat.

Dementie door hersenbloedingen: 88 procent minder kans

Dementie, geen Alzheimer, geen bloedingen: 69 procent minder

Alzheimer: Geen invloed aangetoond.

Cognitieve functies: 22 procent beter; wanneer men al langere tijd supplementen gebruikte, was de score zelfs 75 procent beter

Beroertes: Geen invloed. Vitamine E en C beschermen kennelijk niet tegen beroertes. Ze verminderen wel de schade die beroertes veroorzaken.Vitamines C en E hebben een veel bredere werking in het lichaam. In toekomstige artikelen bespreken we de functies van deze beschermende stoffen uitgebreider.

Bronnen: Science Daily, Neurology