Uit eerder onderzoek is bekend dat volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) problemen ervaren bij het verwerken van prikkels, waaronder visuele. Dat maakt dat ze moeite hebben met het snappen van gezichtsuitdrukkingen als een snelle reactie wordt verwacht.

autismeNu is het de vraag of dit probleem ook al speelt op jonge leeftijd. Het antwoord is belangrijk omdat het jonge brein nog heel goed in staat is tot leren. Een goed beeld van hoe de hersenen van ASS-peuters brengt helpende behandeling dichterbij.

Op de universiteit in Maastricht onderzocht men daarom een groep drie- tot vierjarigen die de diagnose ASS hadden. In een mobiel EEG-lab kregen ze een muts met elektroden op die hersenactiviteit registreerden.
De kinderen kregen plaatjes van streepjespatronen te zien, gedetailleerd en grof. Uit de data bleek dat het brein van kinderen met ASS excessief reageert op gedetailleerde streepjespatronen; de activiteit was sterk verhoogd. Die sterke reactie op details kwam ook naar voren bij het bekijken van plaatjes van emoties. Bij plaatjes van bange of neutrale gezichten reageerden kinderen met ASS vooral op de details, in plaats van de globale contouren zoals kinderen uit de controlegroep. Bovendien werden die details trager verwerkt. Conclusie: de hersenen van deze kinderen verwerken emoties trager
Uit eerder onderzoek bleek al dat de frontale hersenen, die verantwoordelijk zijn voor onder andere organiseren en plannen, ook anders werken bij autisten.

(Universiteit Maastricht)