Mensen van wie de ouders lijden aan hoge bloeddruk reageren sterker op stress dan gemiddeld, zowel gedragsmatig als lichamelijk. Onderzoekers denken dat dit komt, doordat ze verkeerde responsen hebben geleerd van hun ouders. Ze reageren op stress door gevoelens te onderdrukken en conflicten uit de weg te gaan.

Die resultaten baseren ze op gedragsobservatie en metingen van hartslag en bloeddruk bij 64 gezonden studenten. Een deel had ouders met hoge bloeddruk. Men stelde bij de studenten het risico op te hoge bloeddruk vast, door niet alleen maar naar de geschiedenis van ouders te kijken, maar door aandacht te geven aan de typische gedragsreacties na stress.

(Health psychology)