Nieuw onderzoek geeft aan dat er een verband is tussen wietgebruik en langdurende cognitieve tekorten (leerproblemen).122 zware gebruikers van cannabis werden vergeleken met een controlegroep van 87 mensen die nauwelijks of geen wiet hebben gebruikt. Van die 122 wietrokers begonnen er 69 al vòòr het zeventiende jaar. Op het moment dat er neuropsychologisch testbatterij bij alle personen was afgenomen waren alle gebruikers minstens 28 dagen gestopt met roken van wiet.De groep die op jonge leeftijd was gestart met marihuana presteerden significant slechter op de verschillende cognitieve tests. Factoren als leeftijd, gezinsfactoren en etniciteit werden met behulp van statistische methoden uitgesloten. De groep jonge cannabisgebruikers had een lager verbaal-IQ dan de andere personen.De onderzoekers hebben drie mogelijke verklaringen:

(1) Cannabis zou een toxisch effect kunnen hebben op de zich nog ontwikkelende hersenen van jonge gebruikers.

(2) Mensen die op jonge leeftijd wiet gaan roken hebben sowieso al lagere capaciteiten, dus ook vòòr gebruik van cannabis.

(3) Jong beginnende wietrokers leren de cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor goed presteren op tests niet aan, omdat ze minder onderwijs volgen en op veel gebieden buiten de boot vallen.Misschien zijn alle drie verklaringen wel waar. Het is gewoon heel lastig om de oorzaken van de aan cannabis gerelateerde achteruitgang van het leervermogen te ontrafelen.

(Drug and Alcohol Dependence)