Uit een onderzoek van het Cincinatti Children’s Hospital Mediacal Centre is gebleken dat er een verband is tussen blootstelling aan tabaksrook en gedragsproblemen bij kinderen en tieners. Hoe meer tabaksrook in de omgeving was, hoe groter de problemen waren die het kind had.Voor het onderzoek zijn 225 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar met astma onderzocht. Volgens de onderzoeker en auteur van het onderzoek dr. Kimberly Yolton gelden de resultaten ook voor kinderen die geen astma hebben en moeilijk gedrag vertonen of depressie en angst ervaren.De mate van blootstelling aan tabaksrook is gemeten aan de hand van het cotinine-niveau in het bloed. Cotinine komt in het lichaam tot stand zodra nicotine door het lichaam is afgebroken. De stof is terug te vinden in bloed, urine, speeksel en haar.

In dit onderzoek is een verband gevonden tussen het cotinineniveau en ‘acting-out gedrag’; het inhouden van dingen, wat vaak samengaat met angst en depressie; verhoging van gedrags- en schoolproblemen; en verminderd vermogen om aan te passen aan gedragsproblemen.Gedragsproblemen bij kinderen zijn in de laatste 20 jaar gestegen van 7 naar 18 procent. Blootstelling aan sigarettenrook in de omgeving wordt steeds meer erkend als een risicofactor voor gedragsproblemen bij kinderen.

(Sciencedaily)