Dyslexie komt minder voor in families met een verhoogde bloeddruk. Dat blijkt uit Brits onderzoek, waarin 112 kinderen met dyslexie werden vergeleken met kinderen zonder deze leesstoornis.

Bij de kinderen zonder dyslexie kwamen meer gevallen van hoge bloeddruk in de familie voor dan bij kinderen met dyslexie. Over het algemeen deden kinderen uit families met bloeddrukproblemen het beter op tests voor technisch lezen.

Een bepaald eiwit zou zorgen voor de uitzetting van de bloedvaten. Datzelfde eiwit is ook betrokken bij de uitwisseling van signalen tussen cellen die meer voorkomen bij dyslexie.

(Bron: Archives of Disease in Childhood)