Televisie kijken is voor veel jongeren een belangrijke vrijetijdsbesteding. Toch blijkt er aan deze vorm van ontspanning een aantal nadelen te zitten. Zo hebben jongeren, die meer dan drie uur per dag televisie kijken, een grotere kans op aandachts- en leerproblemen.

Deze conclusie is gebaseerd op een studie naar 678 gezinnen. Zowel de ouders als de kinderen werden hiervoor geïnterviewd over hun kijkgedrag en schoolgerelateerde problemen. Dit werd driemaal herhaald (op 14-, 16- en 22-jarige leeftijd van het kind).

De jongeren, die meer dan drie uur per dag televisie keken, hadden vaker last van concentratieproblemen, verveling op school, slechte cijfers en haakten vaker af op de middelbare school.

(Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, mei 2007)