ADHD en autismespectrumstoornissen hebben veel meer overeenkomsten dan voorheen werd gedacht. Dat stelde Judith Nijmeijer vast, die op dit onderwerp promoveert op 8 juni.

Nijmeijer onderzocht zowel kenmerken als oorsprong van ASS-symptomen bij kinderen met ADHD. Hiervoor maakte zij gebruik van de informatie in een grote internationale databank met gegevens over kinderen met ADHD en hun familie. Uit haar analyse blijkt: kinderen met ADHD en hun broers en zussen blijken meer ASS-symptomen te hebben dan andere kinderen. Het gaat naast problemen in het sociale verkeer vooral om tekort aan flexibiliteit in het denken. Veel kinderen met ADHD hebben ook starheid in gedrag en veel kinderen met een autismespectrumstoornis een zwakke concentratie. Broers en zussen lijken op elkaar wat betreft de ernst van de ASS-symptomen.
De scheidingslijn tussen ADHD en wat ook wel pervasieve ontwikkelingsstoornissen wordt genoemd is er dus bijna niet. De overlap tussen beide ontwikkelingsbelemmeringen is zo groot dat een combinatiediagnose beter passend zou zijn, vindt Nijmeijer. Mogelijk is ook de achterliggende oorzaak van beide stoornissen overeenkomstig.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen