Studeren onder stress leidt tot slechtere cijfersStudenten die het leren van een proefwerk uitstellen tot het laatste nippertje, halen de laagste cijfers. Ze gebruiken vaker dan anderen allerlei excuses voor hun gedrag, zoals ‘ik leer het beste onder druk’, maar weten niet hoe goed ze het zouden doen als ze regelmatiger studeerden. Dat wordt geconcludeerd uit een onderzoek onder studenten door de universiteit van Ohio.

Men denkt dat studenten die het leren uitstellen meer stress krijgen dan anderen. De conclusies gelden waarschijnlijk niet alleen voor universitair studenten, maar ook voor leerlingen op een school voor voortgezet onderwijs.

(AScribe News)