De Amerikaans arts Bellanti deed onderzoek waaruit bleek dat kinderen met ADHD vaker voedselallergieën hebben dan kinderen die niet aan de stoornis van aandacht en concentratie lijden.

Hij heeft 17 kinderen met ADHD onderzocht. Van hen had 56% een positieve reactie op een voedingsallergie-test. Normaal gesproken is dat 6% tot 8%. Uit deze data concludeert hij dat consumptie van bepaalde voedingsmiddelen een rol kan spelen bij de ontwikkeling van ADHD. Jammer genoeg heeft Bellanti een zeer kleine groep onderzocht. Wat hij constateert is zeker opmerkelijk, maar hieruit kun je nog weinig conclusies met zekerheid trekken. Dit onderzoek zegt helemaal niets over oorzaak en gevolg.

Mogelijk wordt ADHD niet veroorzaakt door voedingsintolerantie (en spelen andere zaken een grotere rol), maar geeft allergie voor voedingsstoffen wel vergelijkbare gedragskenmerken (overbeweeglijkheid). Het kan zijn dat een aantal van de onderzochte kinderen onterecht als ADHD’er was gediagnostiseerd. Het probleem is dat ADHD niet of nauwelijks gemeten kan worden. De diagnose wordt gesteld door na te gaan of de kenmerken uit het classificatiesysteem de DSM-IV van toepassing zijn. Als je door andere oorzaken daarop positief scoort, kun je ‘onterecht’ het predicaat ADHD krijgen

(American College of Allergy, Asthma and Immunology)