Kinderen met astma wier vaders ook astma hebben, lopen een grotere kans ernstige overgevoeligheid van de luchtwegen te ontwikkelen dan kinderen met astma waarvan de vader geen astma heeft.Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, waarbij de luchtwegen erg prikkelbaar zijn. De onderzoekers volgden voor dit onderzoek 1041 kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar voor een periode van 4.5 jaar. In deze periode werd bij de kinderen jaarlijks de gevoeligheid van de luchtwegen getest.Kinderen waarvan de vader astma had, vertoonden significant hogere gevoeligheid van de luchtwegen dan kinderen zonder vader met astma. De relatie tussen astma van de vader en de verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen bij de kinderen bleef significant nadat er gecontroleerd was voor andere risicofactoren zoals blootstelling aan sigarettenrook. Eventuele astmatische klachten bij de moeder bleken niet samen te hangen met overgevoeligheid van de luchtwegen bij de kinderen. Kinderen waarvan beide ouders astma hadden, lieten bij het testen van de longfunctie een hogere gevoeligheid van de longen zien.Uit andere studies naar astma bij jongere kinderen bleek er wel een relatie te bestaan tussen astma bij de moeder en astma bij het kind. Daar er bij deze studies onderzoek gedaan werd naar jongere kinderen, verwachten de onderzoekers dat de invloed van een astmatische vader toeneemt naarmate het kind ouder wordt. (American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, september 2005)