Het is al langer bekend dat kinderen van depressieve moeders een grotere kans hebben om gedragsproblemen te ontwikkelen. Maar er is hoopvol nieuws. Uit recent onderzoek is gebleken dat een betrokken houding van de vader de kans op problemen kan verkleinen.
null

Kinderen van depressieve moeders hebben bijvoorbeeld meer kans om agressief gedrag te vertonen of somber te worden. Ook kunnen ze last hebben van een gebrek aan zelfvertrouwen, een verstoorde relatie met andere kinderen, hechtingsproblemen en aandachtsstoornissen. In de literatuur is de rol van de vader in de ontwikkeling van het kind lang onderbelicht gebleven. Wat kan een vader doen om zijn kind te helpen als de moeder depressieve klachten heeft?

In de studie van Chang, Halpern en Kaufman (2007) werden 6552 kinderen van 3197 moeders 10 jaar lang gevolgd. Bij het begin van het onderoek waren de kinderen 0 tot 10 jaar oud.
De moeders werd gevraagd naar depressieve symptomen in de week voorafgaand aan het onderzoek. Ook vulden zij een vragenlijst in over eventuele gedragsproblemen van hun kind. De onderzoekers stelden de kinderen een aantal vragen over de band met hun vader. Ze wilden bijvoorbeeld weten of de vader met het kind praatte over belangrijke beslissingen en of hij bij een ruzie ook luisterde naar de mening van het kind. Ook werd gevraagd of de vader aanwezig was bij belangrijke gelegenheden, of hij wist waar het kind zich bevond als het niet thuis was en of vader en kind met elkaar van gedachten wisselden over belangrijke zaken. Ten slotte waren er vragen over hoe het kind zelf de relatie met zijn of haar vader beoordeelde en of hij genoeg tijd met hem of haar doorbracht.

De resultaten van het onderzoek lieten zien, dat de negatieve effecten van het opgroeien met een depressieve moeder, kunnen worden gecompenseerd door de betrokkenheid van de vader.

Archives of pediatric and adolescent medicine