Gapen wordt algemeen gezien als een teken van zuurstoftekort en vermoeidheid. Maar uit onderzoek (Universiteit van Maryland) bleek dat psycho-biologische factoren een rol spelen. In experimenten met vrijwilligers ontdekte hij dat er zelfs veel werd gegaapt als de ingeademde lucht uit 100 procent zuurstof bestond. Gapen is kenbaar maken dat men tot een bepaalde sociale groep behoort. Vandaar dat zien gapen doet gapen. Topsporters geeuwen vaak vlak voor een wedstrijd of prestatie. De boodschap aan de tegenstander is: pas op, ik ben uitgeslapen…