Hulpverleners in de gezondheidszorg worden vaak geconfronteerd met vragen van mensen die moeite hebben met acceptatie van een breuk in een relatie. Voor sommigen een traumatische ervaring of op z’n minst pijnlijk voor beide partijen.

De pijn kan lang aanhouden en alle elementen bevatten van rouw na verlies. Ongeloof, ‘niets’ voelen of shock komen voor in alle stadia van rouw en uit elkaar gaan. Vaak gevolgd door verbitterdheid en opstandigheid, als het rouwproces een stap verder komt. Gevoelens van eenzaamheid en isolatie worden ook vaak ervaren, als het verwerken van het eind van de relatie tot stand komt. Er komt ook een overgangstoestand waarin de gedachte dat het leven doorgaat domineert, het verlies accepteert en nieuwe relaties kan aangaan.

Sommigen herkennen zich misschien deze beschrijvingen. In dat geval; als je zeker weet dat de relatie voorbij is, zijn dit adviezen die je verder kunnen helpen:Licht de redenen waarom je uit elkaar wil gaan toe en wees duidelijk wat betreft de keuze. Knipperlichtrelaties verlengen de duur van het lijden, maken het erger. Proberen om vrienden te blijven na de breuk is meestal een slecht idee. Misschien is dat later nog eens mogelijk als beide partijen instemmen.

Uit elkaar gaan is een bron van stress. Zorg voor jezelf door een gezonde levenstijl te handhaven qua slaap- en voedingspatroon.

Isoleer jezelf niet, maar spreek met je vrienden en familie.

Besteed geen tijd aan het uitzoeken met wie je ex omgaat of wat hij/zij doet. Ga dingen doe die je leuk vindt om te doen: lichaamsbeweging, samenzijn met vrienden. Realiseer je dat ieder verwerkingsproces momenten heeft waarop je somber voelt.

Vraag hulp een maatschappelijk werker of begeleider als je op een gegeven moment mocht merken dat het rouwproces onvoldoende vordert.

Probeer iets te leren van de ervaring, heb geduld met jezelf, probeer de draad van je leven weer op te pakken.