Onderzoek onder oudere Italianen laat zien dat gematigd wijngebruik de kans op dementie verkleint. Tot nu toe waren er tegenstrijdige berichten over de relatie tussen alcohol en dementie.

In het onderzoek keken de Italiaanse onderzoekers naar de drinkgewoonten van 16.000 mensen die ouder dan 65 zijn. Vergeleken met geheelonthouders hebben mannen en vrouwen die een paar glazen per dag drinken een verminderde kans op dementie. Maar zij die de grens van meer dan 3 glazen per dag overgaan, lopen een veel grotere kans op mentale achteruitgang dan geheelonthouders of matige drinkers.

Nogmaals blijkt (we vallen hier even in herhaling): een beetje alcohol per dag is goed voor je gezondheid, maar te veel is een groot gezondheidsrisico.

(Alcoholism: Clinical & Experimental Research)