Televisie krijgt er steevast de schuld van dat kinderen passief en lusteloos worden, maar nu laat een onderzoek door Australisch ontwikkelingspsycholoog Skouteris zien dat sommige tv-programma’s en films (zoals Shrek) hun fantasie prikkelen en daarmee positief zijn voor de sociale ontwikkeling.Programma’s die het verbeeldingsvermogen stimuleren kunnen leiden tot verbeeldend spel bij kinderen. Dit spel is bepalend voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.

(The Age)