Er is een significant verband tussen tv-kijken en eetstoornissen bij jonge meisjes. Onderzoekers constateerden een flinke toename van problemen onder adolescenten die voor het eerst met tv geconfronteerd werden. Onderzoek werd uitgevoerd in Fiji. Dit land staat bekend als naïef als het gaat om de media en als een land dat forse lichaamsbouw en gezonde eetlust aanmoedigt.In 1995 werd er tv geïntroduceerd. Binnen drie jaar begon driekwart van de meisjes zichzelf te dik of te vet te vinden, zo bleek uit het onderzoek.

Het onderzoek liet verder zien dat het percentage meisjes dat aangaf via overgeven het gewicht te controleren 0 was in 1995, maar gestegen was tot bijna 12% in 1998. In gesprekken gaven de meisjes aan dat ze tv-personages probeerden na te bootsen.Eerdere pogingen om een verband aan het licht te brengen tussen tv-kijken en eetstoornissen zijn op niets uitgelopen omdat in onze westerse wereld anorexia en boulimia veelvuldig voorkomen. Volgens de onderzoekers moet er verder worden nagegaan hoe de westerse tv als katalysator fungeert voor andere psychische en sociale problemen.

(The British Journal of Psychiatry 180: 509-514)