Mensen die dagelijks 1 gram van het aminozuur tryptofaan gebruiken, zijn dominanter, maar maken ook minder vaak ruzie.

Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder 98 gezonde vrijwilligers. De ene helft van de groep nam gedurende twaalf weken dagelijks een capsule bij de maaltijd in. De andere helft een placebo.

Trypotofaan is een precursor van serotonine. Lage niveau’s van serotonine komen vaker voor bij depressieve, impulsieve en agressieve mensen. Het effect van tryptofaan is in overeenstemming met andere onderzoeken die lieten zien dat dit aminozuur de gemoedstoestand van depressieve mensen kan verbeteren.

(Bron: Neuropsychopharmacology August 2001)