Veel leerkrachten vinden het moeilijk om een kind te begeleiden van wie bekend is dat het een ernstig trauma heeft meegemaakt. Het boek van kinder- en jeugdpsychiaters Ramón Lindauer en Frits Boer biedt deze groep handreikingen.

Ten eerste stellen deze auteurs dat het belangrijk is om de normale dag- en lesroutine te handhaven. Deze vorm van structuur doet het getraumatiseerde kind goed, omdat het veiligheid inhoudt. Net zoals dat geldt voor het gewoon doorgaan met opvoeden.
Geef binnen de veilige structuur als school ook ruimte voor verwerking. Dit kun je bereiken door de mogelijkheid te bieden om gesprekken te voeren, maar alleen als het kind daaraan behoefte heeft.
Geef als docent ook eerlijke antwoorden op vragen van het kind en ga deze niet uit de weg.
Zorg ervoor dat het kind positieve ervaringen blijft opdoen, bijvoorbeeld via de steun die klasgenoten kunnen geven als ze iets moois voor het kind maken. Blijf het contact houden met de ouders van het kind.

Veel kinderen maken een trauma mee. Denk aan het plotselinge overlijden van een dierbare, of een ongeluk. Van deze kinderen krijgt één op de vijf last van posttraumatische stressklachten die het functioneren thuis en op school in de weg kunnen staan. Vroege herkenning en behandeling hiervan zijn noodzakelijk.
Het boek ‘trauma bij kinderen’ beschrijft naast ingrijpende gebeurtenissen vooral de verwerking en gevolgen hiervan, en geeft informatie over de behandelingsmogelijkheden van traumaklachten bij kinderen. De informatie is goed te volgen, daar de twee kinder- en jeugdpsychiaters het hebben geschreven voor ouders, hulpverleners en leerkrachten.

(Bron: Trauma bij kinderen)