Richt je in elke situatie op het positieve. Dit betekent ook: denk goed over jezelf en anderen. Ga constructief met je omgeving om. Verwacht het beste van het leven. Vertrouw erop dat je zult krijgen waar je naar verlangt.


Vele wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat positieve denkers gezonder en langer leven en hun doelen beter bereiken. Ze geven minder snel op en ervaren significant meer geluk.


Onze mentale belevingswereld bestaat uit: gedachten, gevoelens en overtuigingen. Positieve overtuigingen over jezelf, anderen en de toekomst beïnvloeden je totale benadering van het leven. Een positieve gedachte leidt tot een goed gevoel en motiveert opbouwend gedrag.


Mensen maken vele denk- en waarnemingsfouten. Niets of niemand is alleen maar slecht. Analyseer je negatieve gedachten en kijk of er geen betere interpretaties van de werkelijkheid zijn. Het in evenwicht brengen van je denkwijze heeft een groot positief effect. Noteer je eerste pessimistische reactie en zoek naar een meer optimistische visie. Meet daarna het effect op je gevoel.


Let op het totaalbeeld, niet alleen op details die mogelijk wat minder zijn. Tegenslag ziet er over een tijd weer anders uit, dingen veranderen en verbeteren. Wat is de meest redelijke interpretatie? Maak een beeld van mogelijke oplossingen. Stel dat het goed gaat. Mag je eens voor de variatie overdrijven naar de positieve kant?


Zelfbevestigend knikken bij een positieve gedachte bevordert het vertrouwen in die gedachte. Bovendien versterkt het de geloofwaardigheid en (interne) overtuigingskracht van wat je denkt!


Fred Sterk & Sjoerd Swaen, Psychologische toptips, Kosmos Z&K Uitgevers/Lifetime.