Dit is uit onderzoek naar voren gekomen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

De kans is aanzienlijk groter dat een te vroeg geboren kind later moeite krijgt met complexe taalbeheersing volgens de onderzoekers. De kinderen hebben geen problemen als het om woordenkennis gaat, maar met complexe zinnen hebben ze meer moeite dan hun leeftijfsgenoten.

De onderzoekers vermoeden dat het komt doordat de hersenen beter ‘hun best moeten doen’ om kinderen van dezelfde leeftijd bij te benen. Dat lukt tot op zekere hoogte, maar bij het begrijpen van complexe zinnen komen de te vroeg geboren kinderen toch tekort.

Volgens de onderzoekers betekent dit niet dat te vroeg geboren kinderen altijd problemen met taal houden, maar dat ze het gemiddeld wel iets zwaarder hebben op school dan hun klasgenoten.

Toon de originele post:
Te vroeg geboren kind worstelt met taal